Chiva Rak Wellness Exclusive Deals

Thailand Wellness Guide วันนี้เราเชิญชวนท่านมาสัมผัสกับการดูและสุขภาพ กันที่ Chiva Rak Wellness ตั้งอยู่ในโรงแรม Ace of Hua Hin Resort ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ด้วยการนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาบูรณาการ เพื่อรักษาอาการ สำหรับลูกค้าที่มาพักผ่อน และ ตั้งใจมารักษาอาการ อาทิ การ ลดความเครียด การปรับสมดุลการนอน  การแก้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ การดูแลผิวหน้า และปรับรูปหน้าแบบวิธีธรรมชาติ  หรือการ ลดความเหนื่อยล้า ด้วยดารนวดสปา  การแก้อาการองช้ำด้วยศาสตร์การแพทย์โบราณ 

ที่นี่เค้ามีทีมโค้ชสุขภาพ คอยให้คำแนะนำและลงมือทำหัตถการด้วยตัวเอง เพื่อให้มั่นใจว่า ท่านจะได้รับการดูและสุขภาพ อย่างดีที่สุด ในวันพักผ่อน โดยมีทั้ง แพทย์แผนไทยประยุกต์  แพทย์แผนจีน  อายุรเวท   ครูโยคะ และการใช้คลื่นเสียงบำบัด

หมอมิ้งค์จากชีวารักษ์เวลเนส แพทย์แผนไทยประยุกต์ แนะนำการปรับสมดุลธาตุไฟ ด้วยการแช่ยาสมุนไพร และ การดูแลผิวหน้าและการปรับรูปหน้าด้วยวิธิแบบธรรมชาติ


หมอมะพร้าวจากชีวารักษ์เวลเนส แพทย์แผนไทยประยุกต์ แนะนำด้วยการปรับสมดุลด้วยการใช้ศาสตร์ความร้อน แก้อาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อ และ แก้อาการรองช้ำ

หมอเหม่ยจากชีวารักษ์เวลเนส แพทย์แผนจีน แนะนำการทำ Thai & Chinese Deep Sleep การผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน เพื่อบำบัดการนอน

หมอแพมจากชีวารักษ์เวลเนส แพทย์แผนไทยประยุกต์ แนะนำแพ็กเกจบูรณาการระหว่าง ศาสตร์อายุรเวทและแพทย์แผนไทย


Top