Chiva Rak Wellness (Hua Hin Branch)

THAI WISDOM COMBINATION (90 MINS)

THAI WISDOM COMBINATION (90 MINS)

เหยียบอิฐ นวดรักษา

CHIVA RAK WELLNESS (BANGKOK & HUA HIN)

Regular price 2,700.00 ฿
THAI & CHINESE DEEP SLEEP (150 MINS)

THAI & CHINESE DEEP SLEEP (150 MINS)

รักษาการนอนด้วยแผนไทย-จีน

CHIVA RAK WELLNESS (HUA HIN)

Regular price 3,800.00 ฿
SLEEPING AROMA MASSAGE (60 | 90 | 120 MINS)

SLEEPING AROMA MASSAGE (60 | 90 | 120 MINS)

นวดอโรม่าเสริมการนอน

CHIVA RAK WELLNESS (BANGKOK & HUA HIN)

Regular price 1,800.00 ฿
BODY SCRUB & REJUVENATE (90 | 120 MINS)

BODY SCRUB & REJUVENATE (90 | 120 MINS)

ขัดผิวด้วยข้าวหอมมะลิบดพร้อมนวดน้ำมันอโรม่าและแช่สมุนไพรบำรุงผิว

CHIVA RAK WELLNESS (BANGKOK & HUA HIN)

Sale price 1,900.00 ฿ Regular price 2,800.00 ฿
BODY & SOUL THERAPY (90 MINS)

BODY & SOUL THERAPY (90 MINS)

แช่สมุนไพร & นวดอโรม่า

CHIVA RAK WELLNESS (BANGKOK & HUA HIN)

Regular price 2,400.00 ฿
Top