ศูนย์สุขภาพและการพักผ่อนอมราวตี

1-Night Burnout Retreat

1-Night Burnout Retreat

ห้องพัก+เวลเนส ทรีทเม้นต์

ศูนย์สุขภาพและการพักผ่อนอมราวตี
📍 แม่ริม, เชียงใหม่
-30% off

ราคาขาย 6,800.00 ฿ ราคาปกติ 8,840.00 ฿
2-Night Burnout Retreat

2-Night Burnout Retreat

ห้องพัก+เวลเนส ทรีทเม้นต์

ศูนย์สุขภาพและการพักผ่อนอมราวตี
📍 แม่ริม, เชียงใหม่
-30% off

ราคาขาย 9,500.00 ฿ ราคาปกติ 12,350.00 ฿
3-Night Burnout Retreat

3-Night Burnout Retreat

ห้องพัก+เวลเนส ทรีทเม้นต์

ศูนย์สุขภาพและการพักผ่อนอมราวตี
📍 แม่ริม, เชียงใหม่
-30% off

ราคาขาย 13,500.00 ฿ ราคาปกติ 17,550.00 ฿
Reborn With Every Breath (2 คืน 3 วัน)

Reborn With Every Breath (2 คืน 3 วัน)

ห้องพัก+เวลเนส ทรีทเม้นต์

ศูนย์สุขภาพและการพักผ่อนอมราวตี
📍 แม่ริม, เชียงใหม่
-30% off

ราคาขาย 19,000.00 ฿ ราคาปกติ 76,000.00 ฿
อเมโซเนียและคงคาทรานส์โฟร์เมชั่น

อเมโซเนียและคงคาทรานส์โฟร์เมชั่น

Amaravati Wellness Center
📍 Mae Rim, Chiang Mai
-75% off

ราคาขาย 50,000.00 ฿ ราคาปกติ 200,000.00 ฿
Top