ชีวิต เวลเนส แอนด์ รีทรีต

Health Concerns / Renew & Refresh / Wellness Packages / Chivitr Wellness Retreat

7 Nights Retreat

7 Nights Retreat

(7 คืน 8 วัน)

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาขาย 119,000.00 ฿ ราคาปกติ 132,200.00 ฿
5 Nights Retreat

5 Nights Retreat

(5 คืน 6 วัน)

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาขาย 86,300.00 ฿ ราคาปกติ 95,700.00 ฿
3 Nights Retreat

3 Nights Retreat

(3 คืน 4 วัน)

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาขาย 54,400.00 ฿ ราคาปกติ 60,000.00 ฿
Top