Kosa Hotel & Wellness Center [Incredible Destination / Khon Kaen / Wellness Activities / Kosa Hotel & Wellness Center]

Incredible Destination / Khon Kaen / Wellness Activities / Kosa Hotel & Wellness Center

รักษาออฟฟิศซินโดรม (1-TIME)

รักษาออฟฟิศซินโดรม (1-TIME)

KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

ราคาปกติ 2,500.00 ฿
รักษาปวดสะโพกร้าวลงขา (1-TIME)

รักษาปวดสะโพกร้าวลงขา (1-TIME)

KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

ราคาปกติ 2,500.00 ฿
เดินสะดวก รักษารองช้ำ (1-TIME)

เดินสะดวก รักษารองช้ำ (1-TIME)

KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

ราคาปกติ 2,500.00 ฿
รักษาไหล่ติดหายขาด (1-TIME)

รักษาไหล่ติดหายขาด (1-TIME)

KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

ราคาปกติ 2,500.00 ฿
รักษาปวดหลังอย่างตรงจุด (1-TIME)

รักษาปวดหลังอย่างตรงจุด (1-TIME)

KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

ราคาปกติ 2,500.00 ฿
Top