โอเอ็มดี สหคลินิก

นวดรักษา + ปรับสมดุล

นวดรักษา + ปรับสมดุล

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 900.00 ฿ ราคาปกติ 1,100.00 ฿
ฝังเข็มแบบแผนจีน

ฝังเข็มแบบแผนจีน

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 900.00 ฿ ราคาปกติ 1,100.00 ฿
ควบคู่แผนไทย + แผนจีน

ควบคู่แผนไทย + แผนจีน

1 ครั้ง | 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 1,400.00 ฿ ราคาปกติ 1,540.00 ฿
นวดนักกีฬา + ปรับสมดุล

นวดนักกีฬา + ปรับสมดุล

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 1,500.00 ฿ ราคาปกติ 1,650.00 ฿
ฝังเข็ม+นวดนักกีฬา+ปรับสมดุล

ฝังเข็ม+นวดนักกีฬา+ปรับสมดุล

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 1,500.00 ฿ ราคาปกติ 2,500.00 ฿
คาติดารา + นวดนักกีฬา

คาติดารา + นวดนักกีฬา

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 2,400.00 ฿ ราคาปกติ 2,500.00 ฿
Top