โอเอ็มดีสหคลินิก

Browse By / Clinics & Hospitals / OMD Natural & Wellness Clinic

เผายา+นวดท้องชิเนซัง แอดวานซ์

เผายา+นวดท้องชิเนซัง แอดวานซ์

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาปกติ 2,400.00 ฿
ฝังเข็มและมาส์คหน้าเพื่อความงาม

ฝังเข็มและมาส์คหน้าเพื่อความงาม

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาปกติ 1,400.00 ฿
ฝังเข็มใบหน้าเพื่อความงาม

ฝังเข็มใบหน้าเพื่อความงาม

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาปกติ 800.00 ฿
ฝังเข็มกระชับสัดส่วน

ฝังเข็มกระชับสัดส่วน

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาปกติ 900.00 ฿
เผายา+นวดท้องชิเนซัง

เผายา+นวดท้องชิเนซัง

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาปกติ 1,800.00 ฿
ชิโรเบียงก้า

ชิโรเบียงก้า

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาปกติ 2,400.00 ฿
ชิโรดารา

ชิโรดารา

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาปกติ 1,800.00 ฿
คาติดารา

คาติดารา

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาปกติ 1,800.00 ฿
ควบคู่แผนไทย + แผนจีน

ควบคู่แผนไทย + แผนจีน

1 ครั้ง | 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 1,400.00 ฿ ราคาปกติ 1,540.00 ฿
นวดนักกีฬา + ปรับสมดุล

นวดนักกีฬา + ปรับสมดุล

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 1,500.00 ฿ ราคาปกติ 1,650.00 ฿
คาติดารา + นวดนักกีฬา

คาติดารา + นวดนักกีฬา

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 2,400.00 ฿ ราคาปกติ 2,500.00 ฿
ฝังเข็ม+นวดนักกีฬา+ปรับสมดุล

ฝังเข็ม+นวดนักกีฬา+ปรับสมดุล

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 1,500.00 ฿ ราคาปกติ 2,500.00 ฿
นวดรักษา + ปรับสมดุล

นวดรักษา + ปรับสมดุล

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 900.00 ฿ ราคาปกติ 1,100.00 ฿
ฝังเข็มแบบแผนจีน

ฝังเข็มแบบแผนจีน

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

ราคาขาย 900.00 ฿ ราคาปกติ 1,100.00 ฿
Top