โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2

Browse By / Clinics & Hospitals / Panacee Medical Center

ฟื้นฟูหัวใจและหลอดเลือดด้วย ECP

ฟื้นฟูหัวใจและหลอดเลือดด้วย ECP

(1 ครั้ง | 10 ครั้ง | 35 ครั้ง)

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 3,500.00 ฿
Resveratrol IV

Resveratrol IV

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาปกติ 25,000.00 ฿
QRS - Pelvicenter

QRS - Pelvicenter

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,500.00 ฿
โอโซนบำบัด

โอโซนบำบัด

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 3,990.00 ฿ ราคาปกติ 5,000.00 ฿
NAD+ Therapy

NAD+ Therapy

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 7,900.00 ฿ ราคาปกติ 12,000.00 ฿
ไมเยอร์ ค็อกเทล

ไมเยอร์ ค็อกเทล

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
วิตามินซีบำบัด

วิตามินซีบำบัด

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
การล้างพิษตับ

การล้างพิษตับ

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาปกติ 2,990.00 ฿
Curcumin IV Therapy

Curcumin IV Therapy

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาปกติ 15,000.00 ฿
การสวนล้างลำไส้

การสวนล้างลำไส้

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
การฟื้นฟูหลอดเลือดโดยคีเลชั่น

การฟื้นฟูหลอดเลือดโดยคีเลชั่น

โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2
พระราม 2, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
Top