รักษ

Health Concerns / Renew & Refresh / Wellness Packages / RAKxa

Discover RAKxa (3 Nights)

Discover RAKxa (3 Nights)

(3 คืน 4 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 231,000.00 ฿
Detox (5 Nights)

Detox (5 Nights)

(5 คืน 6 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 359,000.00 ฿
Detox (7 Nights)

Detox (7 Nights)

(7 คืน 8 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 458,000.00 ฿
Detox (10 Nights)

Detox (10 Nights)

(10 คืน 11 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 621,000.00 ฿
Top