แพ็กเกจเวลเนส

Browse By / Wellness Hotels & Resorts / Saturdays Residence / Wellness Packages & Activities

2-BEDROOM SUITE

2-BEDROOM SUITE

แซทเทอร์เดย์ เรสซิเดนซ์
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 5,400.00 ฿
Taste Of Wellness

Taste Of Wellness

(2 คืน 3 วัน | 3 คืน 4 วัน)

แซทเทอร์เดย์ เรสซิเดนซ์
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 15,900.00 ฿
Dream Comes True

Dream Comes True

(30 คืน 31 วัน)

แซทเทอร์เดย์ เรสซิเดนซ์
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 353,600.00 ฿
Dream Addicted

Dream Addicted

(14 คืน 15 วัน)

แซทเทอร์เดย์ เรสซิเดนซ์
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 168,700.00 ฿
Dream Tour

Dream Tour

(7 คืน 8 วัน)

แซทเทอร์เดย์ เรสซิเดนซ์
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 75,800.00 ฿
Explore Your Dream

Explore Your Dream

(3 คืน 4 วัน)

แซทเทอร์เดย์ เรสซิเดนซ์
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 32,800.00 ฿
Start Dreaming

Start Dreaming

(2 คืน 3 วัน)

แซทเทอร์เดย์ เรสซิเดนซ์
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 19,600.00 ฿
Top