Wellness & Spa

BODY SCRUB & REJUVENATE (90 | 120 MINS)

BODY SCRUB & REJUVENATE (90 | 120 MINS)

ขัดผิดด้วยข้าวหอมมะลิบดพร้อมนวดน้ำมันอโรม่าและแช่สมุนไพรบำรุงผิว

ชีวารักษ์ เวลเนส (กรุงเทพ & หัวหิน)

ราคาปกติ 2,800.00 ฿
BODY & SOUL THERAPY (90 MINS)

BODY & SOUL THERAPY (90 MINS)

แช่สมุนไพร & นวดอโรม่า

ชีวารักษ์ เวลเนส (กรุงเทพ & หัวหิน)

ราคาปกติ 2,400.00 ฿
SLEEPING AROMA MASSAGE (60 | 90 | 120 MINS)

SLEEPING AROMA MASSAGE (60 | 90 | 120 MINS)

นวดอโรม่าเสริมการนอน

ชีวารักษ์ เวลเนส (กรุงเทพ & หัวหิน)

ราคาปกติ 1,800.00 ฿
Top