Dhammanamai (120 นาที)

ธรรมานามัย

รายละเอียดแพ็กเกจ 

ตามหลักการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น คำว่า ธรรมานามัย เป็นหนทางในการดูแลสุขภาพของคนคนหนึ่งให้ดีขึ้นแบบองค์รวม เราเชื่อว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพกายอย่างเดียว สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์ก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของมนุษย์เช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้ แพ็กเกจธรรมานามัยของชีวารักษ์เวลเนสจึงถูกออกแบบขึ้นโดยแพ็กเกจธรรมานามัยนั้นจะครอบคลุมทั้งการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจประกอบกับการดูแลสุขภาพด้านอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกองค์ประกอบของสุขภาพจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 120 นาที
 • ตรวจร่างกาย ปรึกษาและติดตามอาการกับโค้ชสุขภาพ
 • นวดเพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
 • นวดทุยหนาบริเวณ บ่า คอ
 • หัตถการลากแก้ว บ่า คอ และหลัง
 • พอกตาด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น
 • คลื่นเสียงบำบัด
 • ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพของแต่ละบุคคล

| Health & Wellness Coach Profile

ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช
(โค้ชมะพร้าว)

แพทย์แผนไทยประยุกต์

กรชนก เรืองศรี
(โค้ชเหม่ย)

แพทย์แผนจีน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจองคิวก่อนเข้ารับบริการ โทร (66) 62-225-6692
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถนำไปแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย ชีวารักษ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ ที่ chivarak.reservation@b-healthy.me
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 10:00-20:00)
LINE OA: @bhealthyme

Dhammanamai (120 นาที)

ธรรมานามัย

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน

 • 3,200.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

เหลือเพียง 200 เท่านั้น!
จองเลย
รายละเอียดแพ็กเกจ 

ตามหลักการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น คำว่า ธรรมานามัย เป็นหนทางในการดูแลสุขภาพของคนคนหนึ่งให้ดีขึ้นแบบองค์รวม เราเชื่อว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพกายอย่างเดียว สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์ก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตของมนุษย์เช่นกัน ด้วยเหตุผลนี้ แพ็กเกจธรรมานามัยของชีวารักษ์เวลเนสจึงถูกออกแบบขึ้นโดยแพ็กเกจธรรมานามัยนั้นจะครอบคลุมทั้งการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจประกอบกับการดูแลสุขภาพด้านอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกองค์ประกอบของสุขภาพจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 120 นาที
 • ตรวจร่างกาย ปรึกษาและติดตามอาการกับโค้ชสุขภาพ
 • นวดเพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
 • นวดทุยหนาบริเวณ บ่า คอ
 • หัตถการลากแก้ว บ่า คอ และหลัง
 • พอกตาด้วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น
 • คลื่นเสียงบำบัด
 • ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพของแต่ละบุคคล

| Health & Wellness Coach Profile

ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช
(โค้ชมะพร้าว)

แพทย์แผนไทยประยุกต์

กรชนก เรืองศรี
(โค้ชเหม่ย)

แพทย์แผนจีน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจองคิวก่อนเข้ารับบริการ โทร (66) 62-225-6692
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถนำไปแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย ชีวารักษ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ ที่ chivarak.reservation@b-healthy.me
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 10:00-20:00)
LINE OA: @bhealthyme


เราขอเเนะนำ


Dhammanamai (120 นาที)

ธรรมานามัย

Top