ขอแสดงความยินดีกับพาร์ทเนอร์ของเรา ที่ได้เป็นต้นแบบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

Posted by B-Healthy on

B-Healthy ขอแสดงความยินดีกับพาร์ทเนอร์ของเรา ได้แก่
  • Amataya Wellness
  • โรงแรมโฆษะ
  • อมราวตีเวลเนสเซ็นเตอร์
ที่ได้เป็นต้นแบบ THAILAND HOLISTIC HEALTH & WELLNESS TOURISM ต้นแบบสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากกรมการท่องเที่ยว

อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์คุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/Deptourism/posts/pfbid05PyJjnamKAYZQMyzH7c5gzqjH8thZdoLaKtSNFMSohKDhyrK63Y1qnkwG5fZbG4Bl

Share this post← Older Post Newer Post →

Top