รวมแพ็กเกจ office syndrome Chiva Rak Wellness Centre (Hua Hin)

THAI & CHINESE OFFICE SYNDROME FOCUS (90 | 120 MINS)

THAI & CHINESE OFFICE SYNDROME FOCUS (90 | 120 MINS)

ควบคู่ไทย-จีน รักษาออฟฟิศซินโดรม

ชีวารักษ์ เวลเนส (หัวหิน)

ราคาขาย 1,950.00 ฿ ราคาปกติ 2,600.00 ฿
CHILLING OFFICE SYNDROME (60 | 90 MINS)

CHILLING OFFICE SYNDROME (60 | 90 MINS)

ออฟฟิศซินโดรม

ชีวารักษ์ เวลเนส (กรุงเทพ & หัวหิน)

ราคาขาย 1,200.00 ฿ ราคาปกติ 2,150.00 ฿
THAI WISDOM COMBINATION

THAI WISDOM COMBINATION

เหยียบอิฐ นวดรักษา

Chiva Rak Wellness Clinic
📍 Hua Hin branch
📍 Bangkok branch
-38% off

ราคาขาย 1,599.00 ฿ ราคาปกติ 2,600.00 ฿
SHIROBHYANGA DE-STRESS (90 MINS)

SHIROBHYANGA DE-STRESS (90 MINS)

ชิโรเบียงก้า

ชีวารักษ์ เวลเนส (กรุงเทพ & หัวหิน)

ราคาขาย 1,900.00 ฿ ราคาปกติ 3,500.00 ฿
SHIRODHARA (60 MINS)

SHIRODHARA (60 MINS)

ชิโรดารา

ชีวารักษ์ เวลเนส (กรุงเทพ & หัวหิน)

ราคาขาย 1,900.00 ฿ ราคาปกติ 2,800.00 ฿
OFFICE SYNDROME RECOVERY

OFFICE SYNDROME RECOVERY

Room + Wellness Treatment

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ต (เพชรบุรี)

ราคาปกติ 16,640.00 ฿
Top