เที่ยวผ่อนฟรี! 0% 6 เดือน ที่ Amaravati Wellness Center

กำเนิดใหม่ในทุก ๆ การหายใจ

กำเนิดใหม่ในทุก ๆ การหายใจ

Room+Wellness Treatment

Amaravati Wellness Center
📍 Mae Rim, Chiang Mai
up to 75% off

ราคาขาย 19,000.00 ฿ ราคาปกติ 76,000.00 ฿
บำบัดภาวะหมดพลัง 1 คืน

บำบัดภาวะหมดพลัง 1 คืน

(1 คืน 2 วัน)

Amaravati Wellness Center
📍 Mae Rim, Chiang Mai
up to 30% off

ราคาขาย 6,800.00 ฿ ราคาปกติ 8,840.00 ฿
บำบัดภาวะหมดพลัง 2 คืน

บำบัดภาวะหมดพลัง 2 คืน

(2 คืน 3 วัน)

Amaravati Wellness Center
📍 Mae Rim, Chiang Mai
up to 30% off

ราคาขาย 9,500.00 ฿ ราคาปกติ 12,350.00 ฿
บำบัดภาวะหมดพลัง 3 คืน

บำบัดภาวะหมดพลัง 3 คืน

(3 คืน 4 วัน)

Amaravati Wellness Center
📍 Mae Rim, Chiang Mai
up to 30% off

ราคาขาย 13,500.00 ฿ ราคาปกติ 17,550.00 ฿
Top