เที่ยวผ่อนฟรี! 0% 6 เดือน ที่ Panacee Wellness Khaoyai

Detox Retreat

Detox Retreat

Room + Wellness Treatment

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 16,300.00 ฿ ราคาปกติ 21,190.00 ฿
Double Detox

Double Detox

Room + Wellness Treatment

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 22,600.00 ฿ ราคาปกติ 29,380.00 ฿
Longevity

Longevity

Room + Wellness Treatment

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 142,000.00 ฿ ราคาปกติ 184,600.00 ฿
Energy Booster & Brain Power

Energy Booster & Brain Power

Room + Wellness Treatment

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 27,850.00 ฿ ราคาปกติ 36,205.00 ฿
Top