ห้องพัก

เลือกดูตามหมวดหมู่ / โรงแรมเวลเนส / ชีวิต เวลเนส แอนด์ รีทรีต / ห้องพัก


Premium | Sky Suite

Premium | Sky Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 7,800.00 ฿
Premium | Plant Suite

Premium | Plant Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 7,800.00 ฿
Premium | Moon Suite

Premium | Moon Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 7,800.00 ฿
Premium | Rock Suite

Premium | Rock Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 7,800.00 ฿
Duplex | Water Suite

Duplex | Water Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 8,800.00 ฿
Duplex | Fire Suite

Duplex | Fire Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 8,800.00 ฿
Duplex | Wood Suite

Duplex | Wood Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 8,800.00 ฿
Deluxe | Metal Suite

Deluxe | Metal Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 6,800.00 ฿
Deluxe | Sun Suite

Deluxe | Sun Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 6,800.00 ฿
Deluxe | Earth Suite

Deluxe | Earth Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 6,800.00 ฿
Top