อมตยา เวลเนส

Health Concerns / Spa & Body Relax / Wellness Activities / Amataya Wellness

Arb-oon Private (60 นาที) สำหรับ 2 ท่าน

Arb-oon Private (60 นาที) สำหรับ 2 ท่าน

อาบอุ่นส่วนตัว

อมตยา เวลเนส
📍 คลองท่อม, กระบี่

ราคาปกติ 2,200.00 ฿
Arb-oon General (180 นาที)

Arb-oon General (180 นาที)

อาบอุ่นทั่วไป

อมตยา เวลเนส
📍 คลองท่อม, กระบี่

ราคาปกติ 960.00 ฿
MUSCULAR PAIN

MUSCULAR PAIN

ปวดกล้ามเนื้อ

(120 นาที)

ราคาขาย 3,600.00 ฿ ราคาปกติ 4,500.00 ฿
HEADACHE AND MIGRAINE

HEADACHE AND MIGRAINE

ปวดศีรษะ ไมเกรน

(120 นาที)

ราคาขาย 3,600.00 ฿ ราคาปกติ 4,320.00 ฿
Foot Massage (60 l 90 นาที)

Foot Massage (60 l 90 นาที)

นวดเท้า

อมตยา เวลเนส
📍 คลองท่อม, กระบี่

ราคาปกติ 800.00 ฿
Aroma Oil Massage (60 l 90 l 120 นาที)

Aroma Oil Massage (60 l 90 l 120 นาที)

นวดน้ำมันหอมระเหย

อมตยา เวลเนส
📍 คลองท่อม, กระบี่

ราคาปกติ 1,400.00 ฿
Arb-oon Natural View (60 นาที) สำหรับ 2 ท่าน

Arb-oon Natural View (60 นาที) สำหรับ 2 ท่าน

อาบอุ่นวิวธรรมชาติ

อมตยา เวลเนส
📍 คลองท่อม, กระบี่

ราคาปกติ 1,700.00 ฿
Thai Massage With Phlai Oil (60 l 120 นาที)

Thai Massage With Phlai Oil (60 l 120 นาที)

นวดผ่อนคลาย+น้ำมันไพล

อมตยา เวลเนส
📍 คลองท่อม, กระบี่

ราคาปกติ 900.00 ฿
Therapeutic Massage (60 l 90 l 120 นาที)

Therapeutic Massage (60 l 90 l 120 นาที)

นวดบำบัดอาการ

อมตยา เวลเนส
📍 คลองท่อม, กระบี่

ราคาปกติ 1,100.00 ฿
Top