พท.ป. ธนัญพจน์, พท.ป. วริษฐา

ความกังวลด้านสุขภาพ / โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง / ปรึกษาโค้ชสุขภาพออนไลน์ / พท.ป. ธนัญพจน์, พท.ป. วริษฐา

ไขข้อสงสัยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์

ไขข้อสงสัยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์

(10-30 นาที/ครั้ง)

พท.ป. ธนัญพจน์, พท.ป.วริษฐา
ปรึกษาออนไลน์

ราคาขาย 690.00 ฿ ราคาปกติ 990.00 ฿
Top