หัตถการอายุรเวท

Shirodhara (60 นาที)

Shirodhara (60 นาที)

ชิโรดารา

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
📍 สาขากรุงเทพ
-32% off

ราคาขาย 1,900.00 ฿ ราคาปกติ 2,800.00 ฿
Shirobhyanga De-Stress (90 นาที)

Shirobhyanga De-Stress (90 นาที)

ชิโรเบียงก้า

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
📍 สาขากรุงเทพ
-45% off

ราคาขาย 1,900.00 ฿ ราคาปกติ 3,500.00 ฿
Katidhara (60 นาที)

Katidhara (60 นาที)

คาติดารา

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
📍 สาขากรุงเทพ
-28% off

ราคาขาย 1,999.00 ฿ ราคาปกติ 2,800.00 ฿
Top