ชีวิต เวลเนส รีทรีท

Browse By / Wellness Hotels & Resorts / Chivitr Wellness Retreat

3 Nights Retreat (3 คืน 4 วัน)

3 Nights Retreat (3 คืน 4 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
📍 หาดราไวย์, ภูเก็ต
-5% off

ราคาขาย 43,500.00 ฿ ราคาปกติ 60,000.00 ฿
5 Nights Retreat (5 คืน 6 วัน)

5 Nights Retreat (5 คืน 6 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
📍 หาดราไวย์, ภูเก็ต
-5% off

ราคาขาย 69,000.00 ฿ ราคาปกติ 95,700.00 ฿
7 Nights Retreat (7 คืน 8 วัน)

7 Nights Retreat (7 คืน 8 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
📍 หาดราไวย์, ภูเก็ต
-5% off

ราคาขาย 95,200.00 ฿ ราคาปกติ 132,200.00 ฿
Deluxe | Sun Suite

Deluxe | Sun Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 6,800.00 ฿
Deluxe | Earth Suite

Deluxe | Earth Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 6,800.00 ฿
Deluxe | Metal Suite

Deluxe | Metal Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 6,800.00 ฿
Duplex | Wood Suite

Duplex | Wood Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 8,800.00 ฿
Duplex | Fire Suite

Duplex | Fire Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 8,800.00 ฿
Duplex | Water Suite

Duplex | Water Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 8,800.00 ฿
Premium | Rock Suite

Premium | Rock Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 7,800.00 ฿
Premium | Moon Suite

Premium | Moon Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 7,800.00 ฿
Premium | Plant Suite

Premium | Plant Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 7,800.00 ฿
Premium | Sky Suite

Premium | Sky Suite

ชีวิต เวลเนส รีทรีท
หาดในหาน, ภูเก็ต

ราคาปกติ 7,800.00 ฿
Top