Destress & Sleep Enhancement

 


Aromatherapy Massage (60 | 90 | 120 นาที)

Aromatherapy Massage (60 | 90 | 120 นาที)

นวดน้ำมันอโรม่า

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
📍 สาขากรุงเทพ
-25% off

ราคาขาย 1,100.00 ฿ ราคาปกติ 1,600.00 ฿
Thai-Chinese Relaxation (120 นาที)

Thai-Chinese Relaxation (120 นาที)

ศาสตร์ไทย - จีน เพื่อผ่อนคลาย

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน

ราคาปกติ 2,150.00 ฿
Head Yoga (60 นาที)

Head Yoga (60 นาที)

โยคะศีรษะ

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
📍 สาขากรุงเทพ
-39% off

ราคาขาย 1,299.00 ฿ ราคาปกติ 2,150.00 ฿
Shirodhara (60 นาที)

Shirodhara (60 นาที)

ชิโรดารา

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
📍 สาขากรุงเทพ
-32% off

ราคาขาย 1,900.00 ฿ ราคาปกติ 2,800.00 ฿
Shirobhyanga De-Stress (90 นาที)

Shirobhyanga De-Stress (90 นาที)

ชิโรเบียงก้า

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
📍 สาขากรุงเทพ
-45% off

ราคาขาย 1,900.00 ฿ ราคาปกติ 3,500.00 ฿
Sleeping Aroma Massage (60 | 90 | 120 นาที)

Sleeping Aroma Massage (60 | 90 | 120 นาที)

นวดอโรม่าเสริมการนอน

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
📍 สาขากรุงเทพ
-25% off

ราคาขาย 1,350.00 ฿ ราคาปกติ 1,800.00 ฿
Chinese Relaxation (60 นาที)

Chinese Relaxation (60 นาที)

ผ่อนคลายด้วยศาสตร์แผนจีน

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน
-27% off

ราคาขาย 1,200.00 ฿ ราคาปกติ 1,650.00 ฿
Thai & Chinese Deep Sleep (150 นาที)

Thai & Chinese Deep Sleep (150 นาที)

รักษาการนอนด้วยแผนไทย-จีน

ชีวารักษ์ เวลเนส คลินิก
📍 สาขาหัวหิน​
-25% off

ราคาขาย 2,850.00 ฿ ราคาปกติ 3,800.00 ฿
Top