เขาใหญ่

Longevity (6 คืน 7 วัน)

Longevity (6 คืน 7 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
📍 นครราชสีมา
-30% off

ราคาขาย 142,000.00 ฿ ราคาปกติ 184,600.00 ฿
Energy Booster & Brain Power (1 คืน 2 วัน)

Energy Booster & Brain Power (1 คืน 2 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
📍 นครราชสีมา
-30% off

ราคาขาย 27,850.00 ฿ ราคาปกติ 36,205.00 ฿
Double Detox (2 คืน 3 วัน)

Double Detox (2 คืน 3 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
📍 นครราชสีมา
-30% off

ราคาขาย 22,600.00 ฿ ราคาปกติ 29,380.00 ฿
Detox Retreat (1 คืน 2 วัน)

Detox Retreat (1 คืน 2 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
📍 นครราชสีมา
-30% off

ราคาขาย 16,300.00 ฿ ราคาปกติ 21,190.00 ฿
Top