โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ

Browse By / Clinics & Hospitals / Masterpiece Hospital / Masterpiece’s Skin

BOTOX

BOTOX

ผู้ชายก็ฉีดได้

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ (ดุสิต, กรุงเทพมหานคร)

ราคาขาย 20,000.00 ฿ ราคาปกติ 20,600.00 ฿
Ultar lifting

Ultar lifting

(200 | 300 | 500 | 700 | 1,000 ช็อต/ครั้ง)

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 26,000.00 ฿ ราคาปกติ 26,780.00 ฿
HIFU

HIFU

(200 | 300 | 500 | 700 | 1,000 ช็อต/ครั้ง)

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 16,000.00 ฿ ราคาปกติ 16,480.00 ฿
เทอร์มาจ

เทอร์มาจ

(600 | 1,200 ช็อต/ครั้ง)

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 107,000.00 ฿ ราคาปกติ 110,210.00 ฿
ดริปวิตามินผิว (IV Drip)

ดริปวิตามินผิว (IV Drip)

(1 | 5 ครั้ง)

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 4,700.00 ฿ ราคาปกติ 4,840.00 ฿
ฟิลเลอร์

ฟิลเลอร์

(1 ครั้ง)

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 13,400.00 ฿ ราคาปกติ 13,800.00 ฿
ฉีดคีลอยด์

ฉีดคีลอยด์

(1 ครั้ง)

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 1,430.00 ฿ ราคาปกติ 1,470.00 ฿
เลเซอร์ YAG

เลเซอร์ YAG

(1 | 8 ครั้ง)

โรงพยาบาลศัลยกรรมมาสเตอร์พีซ
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร

ราคาขาย 2,000.00 ฿ ราคาปกติ 2,060.00 ฿
Top