มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป

Browse By / Clinics & Hospitals / Miskawaan Health Clinic

ADVANCE ESSENTIAL IMMUNE (1 HRS)

ADVANCE ESSENTIAL IMMUNE (1 HRS)

มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

ราคาปกติ 15,000.00 ฿
ALL-IN-ONE IMMUNE PACKAGE (1 HRS)

ALL-IN-ONE IMMUNE PACKAGE (1 HRS)

มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

ราคาปกติ 7,100.00 ฿
LONG-COVID RECOVERY ESSENTIAL (1 HRS)

LONG-COVID RECOVERY ESSENTIAL (1 HRS)

มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

ราคาปกติ 7,200.00 ฿
LONG-COVID RECOVERY ADVANCED (1 HRS)

LONG-COVID RECOVERY ADVANCED (1 HRS)

มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

ราคาปกติ 15,200.00 ฿
LONG-COVID RECOVERY SIGNATURE (1 HRS)

LONG-COVID RECOVERY SIGNATURE (1 HRS)

มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

ราคาปกติ 19,200.00 ฿
Top