รักษ

Health Concerns / NCDs / Wellness Packages / RAKxa

Weight Management (14 Nights)

Weight Management (14 Nights)

(14 คืน 15 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 923,000.00 ฿
Detox (10 Nights)

Detox (10 Nights)

(10 คืน 11 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 621,000.00 ฿
Detox (7 Nights)

Detox (7 Nights)

(7 คืน 8 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 458,000.00 ฿
Gut Health (10 Nights)

Gut Health (10 Nights)

(10 คืน 11 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 644,000.00 ฿
Weight Management (10 Nights)

Weight Management (10 Nights)

(10 คืน 11 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 691,000.00 ฿
Gut Health (7 Nights)

Gut Health (7 Nights)

(7 คืน 8 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 456,000.00 ฿
Detox (5 Nights)

Detox (5 Nights)

(5 คืน 6 วัน)

รักษ
บางกระเจ้า, สมุทรปราการ

ราคาปกติ 359,000.00 ฿
Top