นี่คือเงื่อนไขของเรา.. หากคุณต้องการใช้บริการของเรา

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับบริการ B-Healthy (เว็บไซต์ แอพมือถือ) ซึ่ง B-Healthy เป็นเจ้าของ หากคุณใช้บริการของเรา คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนด ถ้าไม่เช่นนั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้

B-Healthy อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ตลอดเวลาและเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราต่อไป ซึ่งหมายความว่าคุณเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่าเราจะช่วยแจ้งให้คุณทราบหากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ B-Healthy

ข้อกำหนดเหล่านี้ควบคุม

 • การใช้ B-Healthy และ
 • ข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับเจ้าของ

ในทางที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีการกำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้โดยเฉพาะ


ผู้ใช้ต้องอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียด

สัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของและผู้ขายจะมีผลเหนือกว่าข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้เสมอ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลใช้เฉพาะส่วนที่เหลือและเป็นไปตามข้อกำหนดที่บังคับใช้ในข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าว

แม้ว่าความสัมพันธ์ตามสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำขึ้นโดยเจ้าของและผู้ใช้เพียงผู้เดียว ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าเมื่อให้ B-Healthy แก่พวกเขาผ่านทาง Apple App Store Apple อาจบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ในฐานะบุคคลที่สาม ผู้รับผลประโยชน์

B-Healthy ให้บริการโดย:

บริษัท บี เฮลท์ตี้ เอเชีย จำกัด
1448/17 อาคาร L3 ห้อง 101-102 ลาดพร้าว 87 (จันทรสุข) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: dpo@b-healthy.me

อีเมลติดต่อเจ้าของ: info@b-healthy.me

“บี เฮลท์ตี้” หมายถึง

 • เว็บไซต์นี้ รวมถึงโดเมนย่อยและเว็บไซต์อื่นใดที่เจ้าของให้บริการ
 • แอปพลิเคชันสำหรับมือถือ แท็บเล็ต และระบบอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ
 • Application Program Interfaces (API);
 • บริการ;
 • แอปพลิเคชัน ไฟล์ตัวอย่างและเนื้อหา ซอร์สโค้ด สคริปต์ ชุดคำสั่ง หรือซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในบริการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารต่อไปนี้รวมอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้โดยการอ้างอิง:

สิ่งที่ผู้ใช้ควรรู้ในทันที

 • สิทธิ์ในการถอนจะใช้กับผู้บริโภคชาวยุโรปเท่านั้น สิทธิ์ในการถอนเงิน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสิทธิในการยกเลิกในสหราชอาณาจักร มักเรียกว่า "สิทธิ์ในการถอนตัว" ในเอกสารนี้
 • โปรดทราบว่าข้อกำหนดบางอย่างในข้อกำหนดเหล่านี้อาจใช้กับผู้ใช้บางหมวดหมู่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติบางประการอาจใช้เฉพาะกับผู้บริโภคหรือผู้ใช้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริโภคเท่านั้น ข้อจำกัดดังกล่าวมักระบุไว้อย่างชัดเจนภายในแต่ละประโยคที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่ไม่มีการเอ่ยถึงดังกล่าว ข้อกำหนดจะมีผลกับผู้ใช้ทั้งหมด

B-Healthy ทำงานอย่างไร

การเปรียบเทียบ

B-Healthy ช่วยให้ผู้ใช้เปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างสินค้าหรือบริการบางประเภทได้ ผู้ใช้จึงรับทราบและยอมรับว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวได้รับการเสนอและขายโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเจ้าของหรือกับ B-Healthy
เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบสินค้าหรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวมีรายละเอียดอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ B-Healthy

เจ้าของไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบ กลั่นกรอง หรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ผู้ขายเสนอผ่าน B-Healthy ซึ่งหมายความว่าเจ้าของไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้อง หรือความสามารถของผู้ขายในการจัดหาให้
ในทำนองเดียวกัน เจ้าของไม่ได้ควบคุม ตรวจสอบ กลั่นกรองหรือตรวจสอบผู้ซื้อโดยใช้ B-Healthy ดังนั้น เจ้าของจึงไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ซื้อดังกล่าวใน B-Healthy ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางกฎหมายหรือความสามารถในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นและชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยปราศจากอคติต่อบทบาทของตนในฐานะตัวกลางทางเทคนิคตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เจ้าของอาจให้บริการเพิ่มเติมแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของการโต้ตอบดังกล่าว เช่น การจัดหาบรรจุภัณฑ์ การจัดส่ง หรือการอำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาท

B-Healthy ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคหรือแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้โต้ตอบกันได้ เจ้าของจึงไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการโต้ตอบดังกล่าวระหว่างผู้ใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับการใช้งานที่อธิบายไว้ของ B-Healthy เป็นแพลตฟอร์มเท่านั้น
ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่นใดที่ใช้เฉพาะกับธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนั้นถูกกำหนดโดยผู้ขายแต่ละราย

ข้อตกลงในการใช้งาน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดการใช้งานที่มีรายละเอียดในส่วนนี้มีผลบังคับใช้โดยทั่วไปเมื่อใช้ B-Healthy

เงื่อนไขการใช้งานหรือการเข้าถึงแบบเดี่ยวหรือเพิ่มเติมอาจนำไปใช้ในสถานการณ์เฉพาะ และในกรณีดังกล่าวจะมีการระบุไว้เพิ่มเติมในเอกสารนี้

เมื่อใช้ B-Healthy ผู้ใช้จะยืนยันว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • ไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ในแง่ของการเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางธุรกิจ
 • ผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นประเทศที่ "สนับสนุนผู้ก่อการร้าย"
 • ผู้ใช้ไม่อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ต้องห้ามหรือถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ

การลงทะเบียนบัญชี

ในการใช้บริการ ผู้ใช้อาจลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยให้ข้อมูลหรือข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในลักษณะที่สมบูรณ์และเป็นความจริง
ผู้ใช้ยังสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม อาจทำให้คุณสมบัติหรือฟังก์ชันบางอย่างใช้งานได้อย่างจำกัด

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบเป็นความลับและปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้จึงต้องเลือกรหัสผ่านที่ตรงตามมาตรฐานความแข็งแกร่งสูงสุดที่อนุญาตโดย B-Healthy

โดยการลงทะเบียน ผู้ใช้ตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของพวกเขา
ผู้ใช้จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของที่พักทราบโดยทันทีและชัดเจนตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ หากคิดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบัญชีผู้ใช้ ข้อมูลรับรองการเข้าถึง หรือข้อมูลส่วนบุคคล ถูกละเมิด เปิดเผยหรือถูกขโมยอย่างไม่เหมาะสม

เงื่อนไขการลงทะเบียนบัญชี

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บน B-Healthy อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยการลงทะเบียน ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

 • บัญชีที่ลงทะเบียนโดยบอทหรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ไม่อนุญาต
 • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องลงทะเบียนบัญชีเดียวเท่านั้น
 • เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง ห้ามแชร์บัญชีผู้ใช้กับบุคคลอื่น

การยกเลิกบัญชี

ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนและหยุดใช้บริการได้ทุกเมื่อโดยทำดังนี้:

 • โดยติดต่อเจ้าของโดยตรงตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้

การระงับและการลบบัญชี

เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ล่วงละเมิดหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การระงับหรือการลบบัญชีผู้ใช้จะไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเรียกร้องค่าชดเชย ความเสียหาย หรือการชำระเงินคืน

การระงับหรือการลบบัญชีอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกิดจากผู้ใช้ไม่ได้เป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้ชำระค่าธรรมเนียมหรือราคาที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาเกี่ยวกับ B-Healthy

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือสามารถระบุได้อย่างชัดเจน เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน B-Healthy นั้นเป็นเจ้าของหรือจัดหาโดยเจ้าของหรือผู้อนุญาต

เจ้าของใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ให้ไว้ใน B-Healthy ไม่ได้ละเมิดบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถบรรลุผลดังกล่าวได้เสมอไป
ในกรณีดังกล่าว โดยปราศจากอคติต่อสิทธิพิเศษทางกฎหมายของผู้ใช้ในการบังคับใช้สิทธิ์ ผู้ใช้ควรรายงานข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้

สิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาใน B-Healthy - สงวนลิขสิทธิ์

เจ้าของถือและสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดสำหรับเนื้อหาดังกล่าว

ผู้ใช้จึงไม่สามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวในทางที่ไม่จำเป็นหรือโดยปริยายในการใช้บริการอย่างเหมาะสม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ใช้ต้องไม่คัดลอก ดาวน์โหลด แบ่งปัน (เกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง) แก้ไข แปล แปลง เผยแพร่ ส่งต่อ ขาย อนุญาตช่วง แก้ไข โอน/มอบหมายให้บุคคลที่สาม หรือสร้างงานลอกเลียนแบบ จากเนื้อหาที่มีอยู่ใน B-Healthy และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกทำผ่านผู้ใช้หรืออุปกรณ์ของพวกเขาโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ

ในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนใน B-Healthy ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด คัดลอก และ/หรือแบ่งปันเนื้อหาบางส่วนที่มีให้ผ่าน B-Healthy เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์แต่เพียงผู้เดียว และต้องมีการระบุแหล่งที่มาของลิขสิทธิ์และการแสดงที่มาอื่น ๆ ทั้งหมดที่เจ้าของร้องขอ นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ข้อจำกัดทางกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อยกเว้นด้านลิขสิทธิ์จะไม่ได้รับผลกระทบ

เนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้

เจ้าของอนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลด แบ่งปัน หรือให้เนื้อหาของตนเองแก่ B-Healthy

ในการให้เนื้อหาแก่ B-Healthy ผู้ใช้ยืนยันว่าพวกเขาได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้นและไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายและ/หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

สามารถดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยอมรับได้ในส่วนข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งานที่ยอมรับได้

สิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าการให้เนื้อหาของตนเองใน B-Healthy นั้น พวกเขาให้สิทธิ์อนุญาตที่ไม่ผูกขาด ชำระเงินเต็มจำนวนและไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของเพื่อดำเนินการเนื้อหาดังกล่าวเพียงเพื่อการดำเนินการและบำรุงรักษา B-Healthy ตามสัญญาเท่านั้น

ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ใช้สละสิทธิ์ทางศีลธรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่พวกเขาให้ไว้กับ B-Healthy

ผู้ใช้รับทราบ ยอมรับ และยืนยันว่าเนื้อหาทั้งหมดที่พวกเขาให้ผ่าน B-Healthy มีให้ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปเดียวกันที่กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาใน B-Healthy

ความรับผิดสำหรับเนื้อหาที่ให้มา

ผู้ใช้ต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่พวกเขาอัปโหลด โพสต์ แบ่งปันหรือให้ผ่าน B-Healthy ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่า เจ้าของไม่กรองหรือกลั่นกรองเนื้อหาดังกล่าว.

อย่างไรก็ตาม เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ลบ บล็อกหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าวตามดุลยพินิจของตนเองและปฏิเสธการเข้าถึงของผู้ใช้ที่อัปโหลดไปยัง B-Healthy โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า:

 • หากได้รับการร้องเรียนตามเนื้อหาดังกล่าว
 • หากได้รับแจ้งการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 • ตามคำสั่งของหน่วยงานสาธารณะ หรือ
 • โดยที่เจ้าของรับทราบว่าเนื้อหาในขณะที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน B-Healthy อาจแสดงถึงความเสี่ยงสำหรับผู้ใช้ บุคคลที่สาม และ/หรือความพร้อมของบริการ

การลบ ลบ บล็อก หรือแก้ไขเนื้อหาจะไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่ได้ให้เนื้อหาดังกล่าวหรือผู้ที่ต้องรับผิดในการเรียกร้องค่าชดเชย ความเสียหาย หรือการชำระเงินคืน
ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้องเจ้าของจากและจากการเรียกร้องใด ๆ ที่ยืนยันและ/หรือความเสียหายที่ได้รับเนื่องจากเนื้อหาที่พวกเขาให้หรือให้ผ่าน B-Healthy

การนำเนื้อหาออกจากส่วนต่างๆ ของ B-Healthy ที่มีให้บริการผ่าน App Store

หากเนื้อหาที่รายงานถือว่าไม่เหมาะสม จะถูกลบออกภายใน 24 ชั่วโมงและผู้ใช้ที่ให้เนื้อหาจะถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการ

เข้าถึงเนื้อหาที่ให้มา

เนื้อหาที่ผู้ใช้มอบให้กับ B-Healthy มีให้ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วนนี้

เนื้อหาส่วนตัว

เนื้อหาส่วนตัวที่ผู้ใช้ให้ไว้จะเป็นส่วนตัวและจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามหรือเข้าถึงโดยเจ้าของโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้

ผู้ใช้อาจ (และได้รับการสนับสนุนให้) ตรวจสอบ B-Healthy เพื่อค้นหารายละเอียดว่าใครสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่พวกเขาให้ไว้ได้

การเข้าถึงทรัพยากรภายนอก

ผ่านผู้ใช้ B-Healthy อาจสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าเจ้าของไม่มีอำนาจควบคุมทรัพยากรดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความพร้อมใช้งาน

เงื่อนไขที่ใช้กับแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่บุคคลภายนอกจัดหาให้ รวมถึงที่บังคับใช้กับการให้สิทธิ์ในเนื้อหาใดๆ ที่เป็นไปได้ เป็นผลมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามแต่ละราย หรือในกรณีที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้ B-Healthy อาจเห็นโฆษณาที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม เจ้าของไม่ได้ควบคุมหรือกลั่นกรองโฆษณาที่แสดงผ่าน B-Healthy หากผู้ใช้คลิกที่โฆษณาดังกล่าว พวกเขาจะโต้ตอบกับบุคคลที่สามที่รับผิดชอบโฆษณานั้น

เจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อเรื่องใด ๆ ที่เกิดจากการโต้ตอบดังกล่าวกับบุคคลที่สาม เช่น สิ่งใด ๆ ที่เกิดจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม

วิธีการยื่นคำร้องให้ลบออก (เรียกว่า “การแจ้ง DMCA”)

หากผู้ถือลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของพวกเขาเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ใน B-Healthy ละเมิดลิขสิทธิ์ของพวกเขา พวกเขาอาจส่งการแจ้งเตือนตาม Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร (ดู 17 USC 512(c)(3) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม):

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด
 • การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์หลายชิ้นในเว็บไซต์ออนไลน์แห่งเดียวครอบคลุมอยู่ในการแจ้งเตือนเดียว ให้ระบุรายชื่อตัวแทนของงานดังกล่าวที่ไซต์นั้น
 • การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าถูกละเมิดหรือเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ละเมิดและจะต้องถูกลบออกหรือการเข้าถึงที่จะปิดการใช้งานและข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้เจ้าของสามารถค้นหาวัสดุ;
 • ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้เจ้าของสามารถติดต่อฝ่ายที่แจ้ง เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี)
 • คำแถลงว่าผู้แจ้งมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
 • คำชี้แจงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าฝ่ายที่แจ้งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิพิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นอาจส่งผลให้ประกาศ DMCA เป็นโมฆะ

การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถส่งไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ของเจ้าของได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุในเอกสารนี้

การใช้งานที่ยอมรับได้

B-Healthy และบริการสามารถใช้ได้เฉพาะภายในขอบเขตของสิ่งที่พวกเขาให้ไว้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้

ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ B-Healthy และ/หรือบริการของพวกเขาไม่ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

ดังนั้น เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่เหมาะสมใดๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของตน รวมถึงการปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึง B-Healthy หรือบริการ การยกเลิกสัญญา การรายงานการประพฤติมิชอบใดๆ ที่กระทำผ่าน B-Healthy หรือบริการต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ – เช่น ในฐานะผู้มีอำนาจในการพิจารณาคดีหรือการบริหาร - เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมหรือถูกสงสัยว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ต่อไปนี้:

 • ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือข้อกำหนดเหล่านี้
 • ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • ทำให้ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลดลงอย่างมาก
 • ทำให้เจ้าของหรือบุคคลที่สามขุ่นเคือง

ใบอนุญาตซอฟต์แวร์

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรม และสิทธิ์เฉพาะตัวอื่นใดในซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันทางเทคนิคที่ฝังอยู่ในหรือที่เกี่ยวข้องกับ B-Healthy ถือเป็นของเจ้าของและ/หรือผู้อนุญาต

ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามของผู้ใช้และโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดที่แตกต่างกันของข้อกำหนดเหล่านี้ เจ้าของเพียงให้สิทธิ์ผู้ใช้ที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถถ่ายโอนได้เพื่อใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นใดที่ฝังอยู่ในบริการ ภายในขอบเขตและเพื่อวัตถุประสงค์ของ B-Healthy และบริการที่นำเสนอ

ใบอนุญาตนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเข้าถึง ใช้ หรือเปิดเผยซอร์สโค้ดต้นฉบับ เทคนิค อัลกอริทึม และขั้นตอนทั้งหมดที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินของเจ้าของหรือผู้อนุญาตแต่เพียงผู้เดียว

สิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดที่มอบให้กับผู้ใช้จะยุติทันทีเมื่อมีการยุติหรือหมดอายุข้อตกลง

ภายใต้ใบอนุญาตนี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้และเรียกใช้ซอฟต์แวร์ตามจำนวนอุปกรณ์ที่อนุญาตได้ โดยปราศจากอคติต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ภายใต้ใบอนุญาตนี้ ผู้ใช้อาจดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้และเรียกใช้ซอฟต์แวร์ตามจำนวนอุปกรณ์ที่อนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ทั่วไปและเป็นปัจจุบันในแง่ของเทคโนโลยีและมาตรฐานตลาด

เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่การอัปเดต การแก้ไข และการพัฒนาเพิ่มเติมของ B-Healthy และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตดังกล่าวเพื่อใช้ B-Healthy และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

รุ่นใหม่อาจมีให้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเท่านั้น

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้และเรียกใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เครื่องเดียว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย

ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ให้ไว้บน B-Healthy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการ มีให้โดยอิงจากการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้อธิบายไว้ด้านล่างและในหัวข้อเฉพาะของ B-Healthy

รายละเอียดสินค้า

ราคา คำอธิบาย หรือความพร้อมจำหน่ายสินค้าจะระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ B-Healthy และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ใน B-Healthy จะแสดงด้วยความแม่นยำสูงสุดในทางเทคนิค การนำเสนอผลิตภัณฑ์ B-Healthy ด้วยวิธีการใดๆ (รวมถึง แล้วแต่กรณี วัสดุกราฟิก ภาพ สี เสียง) มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่รับประกันโดยนัยตาม กับลักษณะของสินค้าที่ซื้อ

ลักษณะของสินค้าที่เลือกจะถูกระบุไว้ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ

ขั้นตอนการจัดซื้อ

ขั้นตอนใด ๆ จากการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งคำสั่งซื้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อ

กระบวนการจัดซื้อประกอบด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

 • ผู้ใช้ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการและยืนยันการเลือกซื้อ
 • หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่แสดงในการเลือกซื้อแล้ว ผู้ใช้อาจทำการสั่งซื้อโดยส่งคำสั่งซื้อ

ส่งคำสั่งซื้อ

เมื่อผู้ใช้ส่งคำสั่งซื้อ สิ่งต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:

 • การส่งคำสั่งซื้อจะเป็นตัวกำหนดข้อสรุปของสัญญา ดังนั้นจึงสร้างภาระหน้าที่ให้กับผู้ใช้ในการชำระราคา ภาษี และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นไปได้ ตามที่ระบุในหน้าคำสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อต้องมีการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ เช่น การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดหรือความต้องการพิเศษ การส่งคำสั่งซื้อจะสร้างภาระผูกพันให้ผู้ใช้ให้ความร่วมมือตามนั้น
 • เมื่อส่งคำสั่งซื้อ ผู้ใช้จะได้รับใบเสร็จรับเงินที่ยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว

การแจ้งเตือนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อที่อธิบายไว้จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ราคา

ผู้ใช้จะได้รับแจ้งระหว่างกระบวนการจัดซื้อและก่อนส่งคำสั่งซื้อเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ภาษีและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง) ที่จะถูกเรียกเก็บ

แสดงราคาบน B-Healthy:

 • ไม่รวมหรือรวมค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับส่วนที่ผู้ใช้กำลังเรียกดู

ข้อเสนอและส่วนลด

เจ้าของอาจเสนอส่วนลดหรือให้ข้อเสนอพิเศษสำหรับการซื้อสินค้า ข้อเสนอหรือส่วนลดดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ B-Healthy เสมอ

ข้อเสนอและส่วนลดจะได้รับเสมอตามดุลยพินิจของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

ข้อเสนอหรือส่วนลดที่เกิดซ้ำหรือที่เกิดซ้ำไม่ได้สร้างการอ้างสิทธิ์/ชื่อหรือสิทธิ์ที่ผู้ใช้อาจบังคับใช้ในอนาคต

ส่วนลดหรือข้อเสนอจะใช้ได้ในระยะเวลาจำกัดเท่านั้นหรือจนกว่าสินค้าจะหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณี หากเวลาจำกัดข้อเสนอหรือส่วนลด การระบุเวลาจะอ้างอิงถึงเขตเวลาของเจ้าของตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดสถานที่ตั้งของเจ้าของในเอกสารนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

คูปอง

ข้อเสนอหรือส่วนลดจะขึ้นอยู่กับคูปอง

หากเกิดการละเมิดเงื่อนไขที่ใช้กับคูปอง เจ้าของสามารถปฏิเสธโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาและสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตน

โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติด้านล่าง กฎเพิ่มเติมหรือแตกต่างที่บังคับใช้กับการใช้คูปองที่แสดงในหน้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือบนคูปองจะมีผลเหนือกว่าเสมอ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น กฎเหล่านี้ใช้กับการใช้คูปอง:

 • คูปองแต่ละใบใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ในลักษณะและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์และ/หรือคูปองเท่านั้น
 • คูปองสามารถใช้ได้อย่างครบถ้วน ณ เวลาที่ซื้อจริงเท่านั้น - ไม่อนุญาตให้ใช้บางส่วน
 • เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คูปองแบบใช้ครั้งเดียวสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการซื้อหนึ่งครั้ง ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวแม้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อแบบผ่อนชำระ
 • ไม่สามารถใช้คูปองสะสมได้
 • ต้องแลกคูปองภายในเวลาที่กำหนดในข้อเสนอเท่านั้น หลังจากช่วงเวลานี้ คูปองจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ ยกเว้นความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะเรียกร้องสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถอนเงินออก
 • ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิต/คืนเงิน/ค่าตอบแทนใดๆ หากมีความแตกต่างระหว่างมูลค่าของคูปองและมูลค่าที่แลกใช้
 • คูปองนี้มีไว้สำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ห้ามทำซ้ำ การปลอมแปลง และการค้าเชิงพาณิชย์ของคูปอง ร่วมกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและ/หรือการใช้คูปอง

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่ยอมรับจะแสดงขึ้นในระหว่างกระบวนการจัดซื้อ

วิธีการชำระเงินบางวิธีอาจมีให้ตามเงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้ในส่วนเฉพาะของ B-Healthy

การชำระเงินทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลโดยอิสระผ่านบริการของบุคคลที่สาม ดังนั้น B-Healthy จะไม่รวบรวมข้อมูลการชำระเงินใดๆ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต แต่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น

หากการชำระเงินด้วยวิธีการที่มีอยู่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธโดยผู้ให้บริการชำระเงิน เจ้าของจะไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการตามใบสั่งซื้อ ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระเงินที่ล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธ

การอนุมัติการชำระเงิน PayPal ในอนาคต

หากผู้ใช้อนุญาตคุณสมบัติ PayPal ซึ่งอนุญาตให้ซื้อในอนาคต B-Healthy จะจัดเก็บรหัสประจำตัวที่เชื่อมโยงกับบัญชี PayPal ของผู้ใช้ การดำเนินการนี้จะอนุญาตให้ B-Healthy ประมวลผลการชำระเงินโดยอัตโนมัติสำหรับการซื้อในอนาคตหรือการผ่อนชำระที่เกิดซ้ำของการซื้อในอดีต

การอนุญาตนี้สามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเจ้าของหรือเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้ที่ PayPal เสนอให้

ซื้อผ่านแอพสโตร์

B-Healthy หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีขายใน B-Healthy ต้องซื้อผ่าน App Store ของบุคคลที่สาม ในการเข้าถึงการซื้อดังกล่าว ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในร้านค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น "Apple App Store" หรือ "Google Play") ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การซื้อที่ทำผ่านร้านค้าออนไลน์ของบุคคลที่สามนั้นยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าว ซึ่งในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งใดๆ จะมีผลเหนือข้อกำหนดเหล่านี้เสมอ

ผู้ใช้ที่ซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ของบุคคลที่สามดังกล่าวจึงต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายดังกล่าวอย่างรอบคอบและยอมรับ

การคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

จนกว่าเจ้าของจะได้รับการชำระเงินตามราคาซื้อทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่สั่งซื้อจะไม่กลายเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้

การรักษาสิทธิ์การใช้งาน

ผู้ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจนกว่าเจ้าของจะได้รับราคาซื้อทั้งหมด

จัดส่ง

การจัดส่งจะดำเนินการไปยังที่อยู่ที่ระบุโดยผู้ใช้และในลักษณะที่ระบุไว้ในสรุปคำสั่งซื้อ

เมื่อส่งมอบ ผู้ใช้ต้องตรวจสอบเนื้อหาของการส่งมอบและรายงานความผิดปกติโดยไม่ชักช้า โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้หรือตามที่อธิบายไว้ในบันทึกการส่งมอบ ผู้ใช้อาจปฏิเสธที่จะรับพัสดุหากมีความเสียหายอย่างเห็นได้ชัด

สินค้าถูกส่งไปยังประเทศหรือเขตแดนที่ระบุไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของ B-Healthy

เวลาจัดส่งจะระบุไว้ใน B-Healthy หรือระหว่างกระบวนการจัดซื้อ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นใน B-Healthy หรือตกลงกับผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ซื้อ

“คลิกและรวบรวม”

ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะรับสินค้าที่ซื้อได้ที่ "จุดรับสินค้า" ที่ระบุไว้ในส่วนเฉพาะของ B-Healthy และตามกรอบเวลาที่แจ้งไว้

รูปแบบสำหรับการจัดส่งที่จัดไว้

ภายใต้ข้อตกลงก่อนหน้านี้กับเจ้าของ ผู้ใช้สามารถจัดให้มีการรับสินค้าที่ซื้อโดยผู้ให้บริการที่เลือกในเวลาที่เหมาะสมและความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายของตนเอง

การจัดส่งล้มเหลว

เจ้าของหรือผู้ขายไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ในการดำเนินการตามใบสั่งซื้อโดยผู้ใช้ หรือความเสียหายหรือความล่าช้าใด ๆ หลังจากส่งมอบให้กับผู้ให้บริการหากผู้ใช้จัดเตรียมไว้ หากไม่ได้รับหรือรับสินค้า ณ เวลานั้นหรือภายในกำหนดเวลาที่กำหนด สินค้าจะถูกส่งคืนไปยังเจ้าของหรือผู้ขายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะติดต่อผู้ใช้เพื่อกำหนดเวลาความพยายามในการส่งมอบครั้งที่สองหรือเพื่อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินการในอนาคต เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ความพยายามในการจัดส่งใด ๆ ที่เริ่มต้นจากครั้งที่สองจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ใช้

การส่งมอบเนื้อหาดิจิทัล

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาดิจิทัลที่ซื้อบน B-Healthy จะถูกส่งผ่านการดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เลือก

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าในการดาวน์โหลดและ/หรือใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ต้องการและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงระบบปฏิบัติการ) จะต้องถูกกฎหมาย ใช้กันทั่วไป เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับตลาดปัจจุบัน มาตรฐาน

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าความสามารถในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่ซื้ออาจมีการจำกัดเวลาและพื้นที่

ประสิทธิภาพของบริการ

บริการที่ซื้อจะต้องดำเนินการหรือให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดใน B-Healthy หรือตามที่แจ้งก่อนส่งคำสั่งซื้อ

ระยะเวลาสัญญา

การสมัครรับข้อมูล

การสมัครสมาชิกทำให้ผู้ใช้สามารถรับผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องหรือสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด

การสมัครแบบชำระเงินจะเริ่มในวันที่เจ้าของได้รับการชำระเงิน

เพื่อรักษาการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามกำหนดที่จำเป็นในเวลาที่เหมาะสม มิฉะนั้นอาจทำให้บริการหยุดชะงัก

การสมัครสมาชิกแบบกำหนดระยะเวลา

การสมัครสมาชิกแบบมีระยะเวลาคงที่แบบชำระเงินเริ่มต้นในวันที่เจ้าของได้รับการชำระเงินและสิ้นสุดตามระยะเวลาการสมัครที่ผู้ใช้เลือกหรือระบุไว้ในระหว่างกระบวนการซื้อ

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิก ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป เว้นแต่ผู้ใช้จะต่ออายุการสมัครโดยชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

การสมัครแบบกำหนดระยะเวลาอาจไม่ถูกยกเลิกก่อนกำหนดและจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร

การยุติการสมัครรับข้อมูลแบบปลายเปิด

การสมัครใช้งานแบบปลายเปิดอาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยส่งการแจ้งการยกเลิกที่ชัดเจนและชัดเจนไปยังเจ้าของโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ การยุติจะมีผล 30 วันหลังจากเจ้าของได้รับแจ้งการบอกเลิก

สิทธิ์ผู้ใช้

สิทธิ์ในการถอน

เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น ผู้ใช้อาจมีสิทธิ์ถอนตัวจากสัญญาภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง (โดยทั่วไปคือ 14 วัน) ด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่มีเหตุผล ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการถอนเงินได้ในส่วนนี้

สิทธิ์ในการถอนใช้กับใคร

เว้นแต่จะกล่าวถึงข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องด้านล่าง ผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภคชาวยุโรปจะได้รับสิทธิ์ในการยกเลิกตามกฎหมายภายใต้กฎของสหภาพยุโรป เพื่อถอนตัวจากสัญญาที่ทำขึ้นทางออนไลน์ (สัญญาทางไกล) ภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ใช้กับกรณีของพวกเขา ด้วยเหตุผลใดก็ตามและไม่มีเหตุผล

ผู้ใช้ที่ไม่ตรงตามคุณสมบัตินี้ จะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

การใช้สิทธิถอนตัว

ในการใช้สิทธิ์ในการเพิกถอน ผู้ใช้ต้องส่งคำชี้แจงที่ชัดเจนถึงความตั้งใจที่จะถอนตัวจากสัญญาให้เจ้าของ

ในการดำเนินการนี้ ผู้ใช้อาจใช้แบบฟอร์มการถอนแบบที่มีให้จากภายในส่วน "คำจำกัดความ" ของเอกสารนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีอิสระในการแสดงเจตจำนงที่จะถอนตัวจากสัญญาโดยแสดงข้อความที่ชัดเจนด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดเวลาที่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ผู้ใช้ต้องส่งคำบอกกล่าวการเพิกถอนก่อนระยะเวลาการเพิกถอนจะสิ้นสุดลง

ระยะเวลาการถอนจะหมดอายุเมื่อใด

 • ในส่วนของการซื้อสินค้านั้น ระยะเวลาการถอนจะหมดอายุ 14 วันหลังจากวันที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม – นอกเหนือจากผู้ให้บริการและกำหนดโดยผู้ใช้ – เข้าครอบครองสินค้าทางกายภาพ

 • ว่าด้วยการซื้อของหลายอย่างรวมกัน แต่จัดส่งแยกต่างหากหรือในกรณีที่ซื้อสินค้าชิ้นเดียวที่ประกอบด้วยหลายล็อตหรือหลายชิ้นที่จัดส่งแยกกัน ระยะเวลาการถอนจะหมดอายุ 14 วันหลังจากวันที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม – นอกเหนือจากผู้ขนส่งและกำหนดโดยผู้ใช้ – ได้รับ การครอบครองทางกายภาพของสินค้าชิ้นสุดท้ายหรือชิ้นสุดท้าย

 • เกี่ยวกับสัญญาที่ให้สำหรับการส่งมอบซ้ำ ของสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาการถอนจะหมดอายุ 14 วันหลังจากวันที่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม - นอกเหนือจากผู้ขนส่งและกำหนดโดยผู้ใช้ - ได้มาซึ่งสินค้าชิ้นแรกทางกายภาพ
 • ว่าด้วยการซื้อบริการระยะเวลาการถอนจะหมดอายุ 14 วันหลังจากวันที่ทำสัญญา เว้นแต่ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการถอน

ผลกระทบของการถอนตัว

ผู้ใช้ที่ถอนตัวจากสัญญาอย่างถูกต้องจะได้รับเงินคืนโดยเจ้าของที่พักสำหรับการชำระเงินทั้งหมดที่จ่ายให้กับเจ้าของข้อมูล ซึ่งรวมถึง (ถ้ามี) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดจากการเลือกวิธีการจัดส่งเฉพาะนอกเหนือจากประเภทการจัดส่งแบบมาตรฐานที่มีราคาถูกที่สุดที่เจ้าของเสนอให้ จะไม่ได้รับเงินคืน

การชำระเงินคืนดังกล่าวจะต้องกระทำโดยไม่ชักช้าและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่เกิน 14 วันนับจากวันที่เจ้าของได้รับแจ้งถึงการตัดสินใจของผู้ใช้ในการถอนตัวจากสัญญา เว้นแต่จะตกลงกับผู้ใช้เป็นอย่างอื่น การชำระเงินคืนจะดำเนินการโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกับที่ใช้ในการประมวลผลธุรกรรมเริ่มต้น ในกรณีใด ๆ ผู้ใช้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ อันเป็นผลมาจากการชำระเงินคืนดังกล่าว

…ในการซื้อสินค้าที่จับต้องได้

เว้นแต่เจ้าของจะเสนอให้รับสินค้า ผู้ใช้จะต้องส่งสินค้าคืนหรือส่งมอบให้กับเจ้าของ หรือให้กับบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากภายหลังให้รับสินค้าโดยไม่ชักช้าและในกรณีใด ๆ ภายใน 14 วันนับจากวัน ซึ่งพวกเขาแจ้งการตัดสินใจถอนตัวจากสัญญา

หากสินค้าถูกส่งมอบให้กับผู้ขนส่งหรือส่งคืนตามที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนสิ้นระยะเวลา 14 วันสำหรับการส่งคืนสินค้า การชำระเงินคืนอาจถูกระงับไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า หรือจนกว่าผู้ใช้จะได้แสดงหลักฐานการส่งคืนสินค้า แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเร็วที่สุด

ผู้ใช้จะต้องรับผิดต่อมูลค่าที่ลดลงของสินค้าที่เกิดจากการจัดการสินค้านอกเหนือจากที่จำเป็นต่อการกำหนดลักษณะ ลักษณะและการทำงาน

ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าจะต้องชำระล่วงหน้าโดยผู้ใช้และชำระคืนโดยเจ้าของเมื่อมีการให้หลักฐานที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้แบกรับ

…ในการซื้อบริการ

ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้สิทธิในการถอนตัวหลังจากที่ได้ร้องขอให้ดำเนินการบริการก่อนระยะเวลาการถอนตัวสิ้นสุดลง ผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าของเป็นจำนวนเงินตามสัดส่วนของส่วนของบริการที่มีให้

การชำระเงินดังกล่าวจะคำนวณตามค่าธรรมเนียมที่ตกลงตามสัญญาและเป็นสัดส่วนกับส่วนของบริการที่มีให้จนถึงเวลาที่ผู้ใช้ถอนตัว เปรียบเทียบกับความครอบคลุมทั้งหมดของสัญญา

ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป ผู้ค้ารับประกันความสอดคล้องของสินค้าที่ขายเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าต้องแน่ใจว่าสินค้าที่ซื้อมีคุณภาพตามสัญญาหรือคุณภาพที่สามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล มีการทำงานหรือลักษณะเฉพาะเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีหลังจากที่ได้ส่งมอบให้กับผู้ซื้อ

ในกรณีที่ผู้ใช้มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภคชาวยุโรป การรับประกันทางกฎหมายของความสอดคล้องสำหรับสินค้าจะมีผลกับสินค้าที่มีอยู่ใน B-Healthy ตามกฎหมายของประเทศที่พำนักตามปกติ

กฎหมายระดับชาติของประเทศดังกล่าวอาจให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ดังกล่าวในวงกว้าง

ผู้บริโภคที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นชาวยุโรปอาจได้รับประโยชน์จากการรับประกันทางกฎหมายของสิทธิ์ความสอดคล้องตามกฎหมายของประเทศที่พำนักตามปกติ

ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้สหภาพยุโรป

การจำกัดความรับผิดสำหรับกิจกรรมของผู้ใช้ใน B-Healthy

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าเจ้าของเพียงให้โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคและคุณสมบัติแก่ผู้ใช้ที่รวมอยู่ใน B-Healthy เท่านั้น

เจ้าของไม่ได้เป็นคนกลาง กลั่นกรอง ส่งเสริมหรือแทรกแซงในการโต้ตอบ ข้อตกลง หรือธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ ดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดสำหรับการโต้ตอบดังกล่าวระหว่างผู้ใช้ รวมถึงการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของผู้ใช้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าเจ้าของไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขายและการซื้อโดยผู้ใช้ที่เข้าเงื่อนไขตามลำดับเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อมากกว่า B-Healthy

ซึ่งหมายความว่าผู้ขายและผู้ซื้อมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอและซื้อผ่าน B-Healthy ตามลำดับและสำหรับภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามลำดับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อ:

 • คำชี้แจงก่อนทำสัญญา การเรียกร้องหรือคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่าน/ผ่าน B-Healthy;
 • การมีอยู่ของใบอนุญาต การอนุญาต คุณสมบัติหรือการอนุญาตอย่างเป็นทางการอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ซึ่งอนุญาตให้ผู้ขายเสนอสินค้าหรือบริการเฉพาะตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด;
 • คุณสมบัติของผู้ซื้อ (เช่น ในแง่ของอายุ ความสามารถในการชำระหนี้ เป็นต้น) สำหรับการซื้อตามกฎหมายที่บังคับใช้
 • ภาระผูกพันใด ๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้เหนือ B-Healthy รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
 • การเรียกร้องใด ๆ ตามการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีผลผูกพันบางส่วน ไม่ถูกต้องหรือล้มเหลวที่ทำขึ้นใน B-Healthy

ผู้ใช้ชาวออสเตรเลีย

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขการรับประกัน เงื่อนไข การรับประกัน สิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ใช้อาจมีภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภค 2010 (Cth) หรือกฎหมายของรัฐและดินแดนที่คล้ายคลึงกันและไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ (ไม่รวมสิทธิ). ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ความรับผิดของเราที่มีต่อผู้ใช้ รวมถึงความรับผิดสำหรับการละเมิดสิทธิ์และความรับผิดที่ไม่ได้ยกเว้นซึ่งไม่ได้ยกเว้นเป็นอย่างอื่นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ถูกจำกัดตามดุลยพินิจของเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว -ประสิทธิภาพของบริการหรือการชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง

ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

B-Healthy ให้บริการอย่างเคร่งครัด "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เจ้าของขอปฏิเสธเงื่อนไข การรับรอง และการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ถูกกฎหมายหรืออย่างอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ การไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้ใช้ได้รับจากเจ้าของหรือผ่านบริการจะไม่สร้างการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

เจ้าของ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้อนุญาต เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมสร้างแบรนด์ คู่ค้า ซัพพลายเออร์และพนักงานไม่รับประกันว่าเนื้อหามีความถูกต้อง เชื่อถือได้หรือถูกต้อง ว่าบริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ใช้ ว่าบริการจะพร้อมใช้งานในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ โดยไม่หยุดชะงักหรือปลอดภัย ว่าข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือบริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้บริการจะถูกดาวน์โหลดโดยความเสี่ยงเอง และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดหรือการใช้งานของผู้ใช้ บริการ.

เจ้าของไม่รับประกัน รับรอง รับประกันหรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านบริการหรือเว็บไซต์หรือบริการไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ และเจ้าของจะไม่เป็นคู่สัญญาหรือตรวจสอบใด ๆ ธุรกรรมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นบุคคลภายนอก

บริการอาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรืออาจทำงานไม่ถูกต้องกับเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์มือถือ และ/หรือระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่รับรู้หรือเกิดขึ้นจริงใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาบริการ การทำงาน หรือการใช้บริการนี้

กฎหมายของรัฐบาลกลาง บางรัฐ และเขตอำนาจศาลอื่นๆ ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นและข้อจำกัดของการรับประกันโดยนัยบางประการ การยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับผู้ใช้ ข้อตกลงนี้ให้สิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะแก่ผู้ใช้ และผู้ใช้อาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อยกเว้นภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามไว้

ข้อจำกัดความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด เจ้าของและบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน ผู้ร่วมสร้างแบรนด์ คู่ค้า ซัพพลายเออร์และพนักงานจะต้องรับผิดต่อ

 • ความเสียหายทางอ้อม การลงโทษ โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่องหรือที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการ ; และ
 • ความเสียหาย การสูญเสีย หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการแฮ็ก การปลอมแปลง หรือการเข้าถึงหรือการใช้บริการหรือบัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น
 • ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา
 • การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงหรือใช้บริการของผู้ใช้
 • การเข้าถึงหรือใช้งานเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเจ้าของโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในนั้น
 • การหยุดชะงักหรือการหยุดชะงักของการส่งไปยังหรือจากบริการ
 • ข้อบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกันที่อาจถูกส่งไปยังหรือผ่านบริการ
 • ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ ส่งอีเมล ส่งหรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านบริการ และ/หรือ
 • การหมิ่นประมาท ก้าวร้าว หรือผิดกฎหมายของผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใด เจ้าของและบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน แบรนด์ร่วม คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง การดำเนินการ ความรับผิด ภาระผูกพัน ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิน จำนวนเงินที่ผู้ใช้จ่ายให้กับเจ้าของในที่นี้ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า หรือระยะเวลาของข้อตกลงนี้ระหว่างเจ้าของและผู้ใช้ แล้วแต่ว่าอย่างใดจะสั้นกว่า

ส่วนการจำกัดความรับผิดนี้จะมีผลบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าความรับผิดที่ถูกกล่าวหาจะขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิด ความประมาท ความรับผิดที่เข้มงวด หรือพื้นฐานอื่นใด แม้ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ดังกล่าว ความเสียหาย.

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับผู้ใช้ ข้อกำหนดให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่ผู้ใช้ และผู้ใช้อาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ข้อยกเว้น และข้อจำกัดความรับผิดภายใต้ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไว้

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และถือครองเจ้าของและบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้ร่วมสร้างแบรนด์ หุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และพนักงาน จากการเรียกร้องหรือความต้องการ ความเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิดใด ๆ และทั้งหมด ค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินและค่าใช้จ่ายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดจาก

 • การใช้และการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งหรือรับโดยผู้ใช้
 • การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ผู้ใช้ละเมิดการรับรองและการรับประกันใดๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้
 • การละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือทรัพย์สินทางปัญญา
 • ผู้ใช้ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ
 • เนื้อหาใด ๆ ที่ส่งมาจากบัญชีของผู้ใช้ รวมถึงการเข้าถึงของบุคคลที่สามด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของผู้ใช้ หากมี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด เป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง
 • การประพฤติมิชอบโดยจงใจของผู้ใช้ หรือ
 • ข้อกำหนดทางกฎหมายโดยผู้ใช้หรือบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ตัวแทน ผู้ร่วมสร้างแบรนด์ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

บทบัญญัติทั่วไป

ไม่มีการสละสิทธิ์

ความล้มเหลวของเจ้าของในการยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว การสละสิทธิ์จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใด

บริการหยุดชะงัก

เพื่อให้แน่ใจว่าระดับการบริการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการขัดจังหวะการบริการสำหรับการบำรุงรักษา การอัปเดตระบบ หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างเหมาะสม

ภายในขอบเขตของกฎหมาย เจ้าของอาจตัดสินใจระงับหรือยุติบริการโดยสิ้นเชิง หากบริการถูกยกเลิก เจ้าของจะร่วมมือกับผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาสามารถถอนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลตามกฎหมายที่บังคับใช้

นอกจากนี้ บริการอาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเหตุผลนอกการควบคุมที่เหมาะสมของเจ้าของ เช่น "เหตุสุดวิสัย" (เช่น การดำเนินการด้านแรงงาน การขัดข้องของโครงสร้างพื้นฐาน หรือไฟฟ้าดับ เป็นต้น)

บริการขายต่อ

ผู้ใช้ต้องไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของ B-Healthy และบริการของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของ โดยได้รับโดยตรงหรือผ่านโปรแกรมการขายต่อที่ถูกกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้อาจอ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ B-Healthy

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

โดยปราศจากอคติต่อข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในสิทธิบัตร และสิทธิ์ในการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับ B-Healthy เป็นทรัพย์สินเฉพาะของเจ้าของหรือผู้อนุญาตและอยู่ภายใต้การคุ้มครองที่ได้รับ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด — ระบุหรือเปรียบเทียบ — และเครื่องหมายอื่น ๆ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายคำ ภาพประกอบ รูปภาพ หรือโลโก้ที่เชื่อมโยงกับ B-Healthy เป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของเจ้าของหรือผู้อนุญาตและ ภายใต้การคุ้มครองที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ในกรณีดังกล่าว เจ้าของจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้ใช้ในอนาคตเท่านั้น

การใช้บริการอย่างต่อเนื่องจะหมายถึงการยอมรับของผู้ใช้ในข้อกำหนดที่แก้ไข หากผู้ใช้ไม่ต้องการผูกพันกับการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้ต้องหยุดใช้บริการ การไม่ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขอาจทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยุติข้อตกลงได้

เวอร์ชันก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องจะควบคุมความสัมพันธ์ก่อนที่ผู้ใช้จะยอมรับ ผู้ใช้สามารถขอรับเวอร์ชันก่อนหน้าจากเจ้าของได้

หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ เจ้าของจะระบุวันที่ที่ข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลใช้บังคับ

การมอบหมายสัญญา

เจ้าของขอสงวนสิทธิ์ในการโอน มอบหมาย กำจัดโดย novation หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ใช้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตามนั้น

ผู้ใช้ไม่สามารถมอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ

ติดต่อ

การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ B-Healthy จะต้องส่งโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

ความแตกแยก

หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือว่าหรือกลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถบังคับใช้ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือซึ่งจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

บทบัญญัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะได้รับการตีความ ตีความ และปฏิรูปตามขอบเขตที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มีผลใช้บังคับ บังคับใช้ได้ และสอดคล้องกับเจตนาดั้งเดิม ข้อกำหนดเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และเจ้าของในส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อในที่นี้ และมีผลเหนือการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ระหว่างคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ผู้ใช้สหภาพยุโรป

หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นหรือถือเป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ คู่สัญญาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อค้นหาข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ด้วยวิธีที่เป็นมิตร โดยจะแทนที่ส่วนที่เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้
ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ บทบัญญัติที่เป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ หากได้รับอนุญาตหรือระบุไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

โดยปราศจากอคติต่อข้างต้น ความเป็นโมฆะ, ความไม่ถูกต้อง หรือการไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดเฉพาะของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ทำให้ข้อตกลงทั้งหมดเป็นโมฆะ เว้นแต่บทบัญญัติที่ถูกตัดขาดมีความสำคัญต่อข้อตกลง หรือมีความสำคัญที่คู่สัญญาจะไม่ทำ สัญญาหากพวกเขารู้ว่าบทบัญญัติจะไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่ข้อกำหนดที่เหลือจะแปลเป็นความยากลำบากที่ยอมรับไม่ได้ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เวอร์ชันที่มีสิทธิ์ของข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดเหล่านี้จัดทำขึ้นและแก้ไขเป็นภาษาอังกฤษ เวอร์ชันภาษาอื่นของข้อกำหนดเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างเวอร์ชันภาษาต่างๆ เวอร์ชันดั้งเดิมจะมีผลเหนือกว่าเสมอ

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสถานที่ที่เจ้าของที่พักตั้งอยู่ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย

ข้อยกเว้นสำหรับผู้บริโภคชาวยุโรป

อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงข้างต้น หากผู้ใช้มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภคชาวยุโรปและมีถิ่นที่อยู่ประจำในประเทศที่กฎหมายกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคที่สูงขึ้น มาตรฐานที่สูงกว่าดังกล่าวจะมีผลเหนือกว่า

เขตอำนาจศาล

ความสามารถพิเศษในการตัดสินใจเกี่ยวกับการโต้เถียงใดๆ อันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับศาลของสถานที่ที่เจ้าของที่พักตั้งอยู่ ดังที่แสดงไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องของเอกสารนี้

ข้อยกเว้นสำหรับผู้บริโภคชาวยุโรป

ข้อมูลด้านบนนี้ใช้ไม่ได้กับผู้ใช้ใดๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้บริโภคในยุโรป หรือกับผู้บริโภคที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ หรือไอซ์แลนด์

ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา

บทบัญญัติที่รอดตาย

ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกโดย B-Healthy หรือผู้ใช้ เมื่อมีการยุติ บทบัญญัติที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งโดยบริบทของข้อกำหนดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่รอดของการยุติหรือการหมดอายุจะคงอยู่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 • การให้สิทธิ์ใช้งานของผู้ใช้ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะคงอยู่ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด
 • ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้จะคงอยู่เป็นระยะเวลาห้าปีนับจากวันที่สิ้นสุด
 • การปฏิเสธการรับประกันและการรับรอง และข้อกำหนดภายใต้มาตราที่มีการชดใช้ค่าเสียหายและข้อจำกัดความรับผิด จะคงอยู่โดยไม่มีกำหนด

การระงับข้อพิพาท

การระงับข้อพิพาทด้วยกันเอง

ผู้ใช้อาจนำข้อพิพาทใด ๆ มาสู่เจ้าของซึ่งจะพยายามแก้ไขอย่างเป็นกันเอง

แม้ว่าสิทธิ์ของผู้ใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายจะไม่ได้รับผลกระทบเสมอไป ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้ B-Healthy หรือบริการ ผู้ใช้จะต้องติดต่อเจ้าของตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในเอกสารนี้

ผู้ใช้อาจยื่นคำร้องรวมถึงคำอธิบายสั้น ๆ และรายละเอียดคำสั่งซื้อหรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปยังที่อยู่อีเมลของเจ้าของที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

เจ้าของจะประมวลผลการร้องเรียนโดยไม่ชักช้าและภายใน 21 วันหลังจากได้รับ

การระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับผู้บริโภค

คณะกรรมาธิการยุโรปได้จัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการระงับข้อพิพาททางเลือกที่อำนวยความสะดวกในวิธีการนอกศาลสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องและอันเนื่องมาจากสัญญาการขายและบริการออนไลน์

ด้วยเหตุนี้ ผู้บริโภคชาวยุโรปทุกคนจึงสามารถใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาที่ทำขึ้นทางออนไลน์ได้ แพลตฟอร์มคือ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้.

เยอรมนี: ขั้นตอนการระงับข้อพิพาทกับคณะกรรมการประนีประนอมยอมความผู้บริโภค

เจ้าของไม่เข้าร่วมในกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับผู้บริโภคภายใต้ Verbraucherstreitbeilegungsgesetz ของเยอรมัน

ฝรั่งเศส: การไกล่เกลี่ย

ภายในหนึ่งปีหลังจากยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเจ้าของเกี่ยวกับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อน

 • หน่วยงานไกล่เกลี่ยใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลฝรั่งเศส รายการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ได้ ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้.

คำจำกัดความและการอ้างอิงทางกฎหมาย

B-Healthy (หรือแอปพลิเคชันนี้)

ทรัพย์สินที่ช่วยให้สามารถให้บริการได้

ข้อตกลง

ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือผูกพันทางกฎหมายระหว่างเจ้าของและผู้ใช้ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

ผู้ใช้ทางธุรกิจ

ผู้ใช้รายใดที่ไม่เข้าข่ายเป็นผู้บริโภค

ผู้ซื้อ

ระบุผู้ใช้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายผ่าน B-Healthy ไม่ว่าธุรกรรมจริงจะเกิดขึ้นผ่าน B-Healthy หรือไม่ก็ตาม

คูปอง

รหัสหรือบัตรกำนัลใดๆ ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ

ยุโรป (หรือยุโรป)

ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้อยู่จริงหรือมีสำนักงานจดทะเบียนในสหภาพยุโรป โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการถอนเงิน

จ่าหน้าถึง:

บริษัท บี เฮลท์ตี้ เอเชีย จำกัด 1448/17 อาคาร L3 หน่วย 101-102 ลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: dpo@b-healthy.me
info@b-healthy.me

ข้าพเจ้า/เราขอแจ้งให้ทราบว่าข้าพเจ้า/เราถอนตัวจากสัญญาการขายสินค้าดังต่อไปนี้/สำหรับการให้บริการดังต่อไปนี้:

_____________________________________________ (ใส่รายละเอียดของสินค้า/บริการที่ต้องมีการถอนออกตามลำดับ)

 • สั่งซื้อเมื่อ: _____________________________________________ (ใส่วันที่)
 • ได้รับเมื่อ: _____________________________________________ (ใส่วันที่)
 • ชื่อผู้บริโภค:_____________________________________________
 • ที่อยู่ของผู้บริโภค:_____________________________________________
 • วันที่: _____________________________________________

(ลงชื่อหากแบบฟอร์มนี้ได้รับแจ้งเป็นกระดาษ)

เจ้าของ (หรือเรา)

ระบุบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให้บริการ B-Healthy และ/หรือบริการแก่ผู้ใช้

ผลิตภัณฑ์

สินค้าหรือบริการที่ซื้อผ่าน B-Healthy เช่น สินค้าทางกายภาพ ไฟล์ดิจิทัล ซอฟต์แวร์ บริการจอง ฯลฯ

การขายผลิตภัณฑ์อาจเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

ผู้ขาย

ระบุผู้ใช้ที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อผ่าน B-Healthy ไม่ว่าธุรกรรมจริงจะเกิดขึ้นผ่าน B-Healthy หรือไม่ก็ตาม

บริการ

บริการที่จัดทำโดย B-Healthy ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้และใน B-Healthy

เงื่อนไข

ข้อกำหนดทั้งหมดที่ใช้บังคับกับการใช้ B-Healthy และ/หรือบริการตามที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และอัปเดตเป็นครั้งคราว

ผู้ใช้ (หรือคุณ)

ระบุบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ใช้ B-Healthy

ผู้บริโภค

ผู้ใช้รายใดที่มีคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดาที่เข้าถึงสินค้าหรือบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัว หรือโดยทั่วไปแล้ว กระทำการเพื่อวัตถุประสงค์ภายนอกการค้า ธุรกิจ งานฝีมือ หรือวิชาชีพ

Top