รายละเอียดแพ็กเกจ

ชื่อแพ็กเกจ: Colostrum care เก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอด

ระยะเวลา: 6 วัน

คอร์สเก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอด เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเก็บนมแม่ทุกจังหวะ นับตั้งแต่น้ำนมเหลืองแรกคลอด ทั้งยังสอนเข้าเต้า สอนเทคนิคปั๊มกระตุ้นน้ำนม เพื่อให้ได้รับการกระตุ้นที่ต่อเนื่องและดีสม่ำเสมอเพียงพอ เพื่อไม่ให้คุณแม่พลาดนมแม่ไปแบบน่าเสียดาย และเพิ่มโอกาสการให้นมแม่ได้ทันท่วงที

แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

บริการที่คุณแม่จะได้รับ

 • 2 ครั้งที่ รพ.
  • กระตุ้นและบีบเก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอด โดยพยาบาลนมแม่ผู้มีประสบการณ์
  • สอนคุณพ่อหรือผู้ช่วยคุณแม่ในการเก็บ colostrum ด้วยตัวเองต่อไป
  • สอนการป้อน Colostrum ด้วยไซรินจ์
  • ประเมินหัวนม เต้านม และประสิทธิภาพการดูดจากการเข้าเต้าของลูกโดยพยาบาลวิชาชีพ
  •  ให้คำแนะนำและสอนเทคนิคในการปั๊มให้เกลี้ยงเต้าเพื่อระบายน้ำนมให้ได้มากที่สุด
  • สอนการนวดเคลียร์เต้าและบีบน้ำนมด้วยมือ เพื่อป้องกันปัญหานมไม่เกลี้ยงเต้า ท่อน้ำอุดตัน
 • 4 ครั้งที่บ้าน
  • นวดกระตุ้นน้ำนมวันที่ 4 หลังคลอด
  • สอนเทคนิคปั๊มกระตุ้นน้ำนม
  • จัดตารางปั๊มให้เฉพาะรายเพื่อการกระตุ้นน้ำนมที่เพียงพอ
  • สอนการนวดเต้าด้วยตนเอง
  • วิธีแก้ปัญหาท่อน้ำนมอุดตันเบื้องต้นด้วยตนเอง
  • สอนเข้าเต้าวันที่ 4 หลังคลอด
  • สอนเข้าเต้าอย่างเข้าใจกับพยาบาลนมแม่ 4 ท่า
  • สอนการดูแลทารกแรกเกิด
 • นวดกระตุ้นน้ำนมวันที่ 15 หลังคลอด
 • นวดกระตุ้นน้ำนมวันที่ 30 หลังคลอด
สถานที่ให้บริการ

พื้นที่ที่ให้บริการ: กรุงเทพและปริมณฑล (หากอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดูความเป็นไปได้ในการให้บริการ)

รายละเอียดผู้ให้บริการ
 • ผู้เชี่ยวชาญการดูแลคุณแม่หลังคลอดจาก Pronommae
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • โทรติดต่อเพื่อทำการสอบถามประวัติและเช็คคิวนัดก่อนทำการนัดผ่านระบบ
 • กรณีคุณแม่ฟิควันนัดแล้ว ต้องการเลื่อนนัด สามารถเลื่อนนัดได้ 1 ครั้ง
 • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy application และใส่ Voucher code ที่ระบุใน Order confirmation email เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy online consultation
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • คอร์สโปรโมชั่นเมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (โทร. 0946795502)

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
LINE OA: @bhealthyme

เก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอด

โปรนมแม่
At Home Service

 • 25,000.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

เหลือเพียง 4 เท่านั้น!
จองเลย
รายละเอียดแพ็กเกจ

ชื่อแพ็กเกจ: Colostrum care เก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอด

ระยะเวลา: 6 วัน

คอร์สเก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอด เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเก็บนมแม่ทุกจังหวะ นับตั้งแต่น้ำนมเหลืองแรกคลอด ทั้งยังสอนเข้าเต้า สอนเทคนิคปั๊มกระตุ้นน้ำนม เพื่อให้ได้รับการกระตุ้นที่ต่อเนื่องและดีสม่ำเสมอเพียงพอ เพื่อไม่ให้คุณแม่พลาดนมแม่ไปแบบน่าเสียดาย และเพิ่มโอกาสการให้นมแม่ได้ทันท่วงที

แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

บริการที่คุณแม่จะได้รับ

 • 2 ครั้งที่ รพ.
  • กระตุ้นและบีบเก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอด โดยพยาบาลนมแม่ผู้มีประสบการณ์
  • สอนคุณพ่อหรือผู้ช่วยคุณแม่ในการเก็บ colostrum ด้วยตัวเองต่อไป
  • สอนการป้อน Colostrum ด้วยไซรินจ์
  • ประเมินหัวนม เต้านม และประสิทธิภาพการดูดจากการเข้าเต้าของลูกโดยพยาบาลวิชาชีพ
  •  ให้คำแนะนำและสอนเทคนิคในการปั๊มให้เกลี้ยงเต้าเพื่อระบายน้ำนมให้ได้มากที่สุด
  • สอนการนวดเคลียร์เต้าและบีบน้ำนมด้วยมือ เพื่อป้องกันปัญหานมไม่เกลี้ยงเต้า ท่อน้ำอุดตัน
 • 4 ครั้งที่บ้าน
  • นวดกระตุ้นน้ำนมวันที่ 4 หลังคลอด
  • สอนเทคนิคปั๊มกระตุ้นน้ำนม
  • จัดตารางปั๊มให้เฉพาะรายเพื่อการกระตุ้นน้ำนมที่เพียงพอ
  • สอนการนวดเต้าด้วยตนเอง
  • วิธีแก้ปัญหาท่อน้ำนมอุดตันเบื้องต้นด้วยตนเอง
  • สอนเข้าเต้าวันที่ 4 หลังคลอด
  • สอนเข้าเต้าอย่างเข้าใจกับพยาบาลนมแม่ 4 ท่า
  • สอนการดูแลทารกแรกเกิด
 • นวดกระตุ้นน้ำนมวันที่ 15 หลังคลอด
 • นวดกระตุ้นน้ำนมวันที่ 30 หลังคลอด
สถานที่ให้บริการ

พื้นที่ที่ให้บริการ: กรุงเทพและปริมณฑล (หากอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดูความเป็นไปได้ในการให้บริการ)

รายละเอียดผู้ให้บริการ
 • ผู้เชี่ยวชาญการดูแลคุณแม่หลังคลอดจาก Pronommae
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • โทรติดต่อเพื่อทำการสอบถามประวัติและเช็คคิวนัดก่อนทำการนัดผ่านระบบ
 • กรณีคุณแม่ฟิควันนัดแล้ว ต้องการเลื่อนนัด สามารถเลื่อนนัดได้ 1 ครั้ง
 • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy application และใส่ Voucher code ที่ระบุใน Order confirmation email เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy online consultation
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • คอร์สโปรโมชั่นเมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (โทร. 0946795502)

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
LINE OA: @bhealthyme


เราขอเเนะนำ


เก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอด

Top