รวมแพ็กเกจ Wellcation ที่ Amaravati Wellness Center

กำเนิดใหม่ในทุก ๆ การหายใจ

กำเนิดใหม่ในทุก ๆ การหายใจ

Room+Wellness Treatment

Amaravati Wellness Center
(Mae Rim, Chiang Mai)
SCB KBANK TTB BBL
0% 6 Months

ราคาขาย 19,000.00 ฿ ราคาปกติ 76,000.00 ฿
อเมโซเนียและคงคาทรานส์โฟร์เมชั่น

อเมโซเนียและคงคาทรานส์โฟร์เมชั่น

AMARAVATI WELLNESS CENTER (MAE RIM, CHIANG MAI)

ราคาขาย 50,000.00 ฿ ราคาปกติ 200,000.00 ฿
บำบัดภาวะหมดพลัง 1 คืน

บำบัดภาวะหมดพลัง 1 คืน

(1 คืน 2 วัน)

AMARAVATI WELLNESS CENTER (MAE RIM, CHIANG MAI)
ผ่อนชำระ 0%

ราคาปกติ 6,800.00 ฿
บำบัดภาวะหมดพลัง 2 คืน

บำบัดภาวะหมดพลัง 2 คืน

(2 คืน 3 วัน)

AMARAVATI WELLNESS CENTER (MAE RIM, CHIANG MAI)
ผ่อนชำระ 0%

ราคาปกติ 9,500.00 ฿
บำบัดภาวะหมดพลัง 3 คืน

บำบัดภาวะหมดพลัง 3 คืน

(3 คืน 4 วัน)

AMARAVATI WELLNESS CENTER (MAE RIM, CHIANG MAI)
ผ่อนชำระ 0%

ราคาปกติ 13,500.00 ฿
Top