ชะอำ & หัวหิน

Wellness Experience

Wellness Experience

ห้องพัก + Treatment Voucher 6,000 บาท

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ต
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-21% off

ราคาขาย 10,200.00 ฿ ราคาปกติ 12,967.00 ฿
Blissful Mind Package (1 คืน 2 วัน)

Blissful Mind Package (1 คืน 2 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ต
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-27% off

ราคาขาย 6,600.00 ฿ ราคาปกติ 9,117.00 ฿
Plantar Fasciitis Recovery

Plantar Fasciitis Recovery

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

เอซ ออฟ หัวหิน
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-33% off

ราคาขาย 6,399.00 ฿ ราคาปกติ 9,567.00 ฿
Chinese Retreat

Chinese Retreat

ห้องพัก + หัตถการแผนจีน

เอซ ออฟ หัวหิน
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-28% off

ราคาขาย 6,200.00 ฿ ราคาปกติ 8,617.00 ฿
Blissful Mind Long Holiday (1 คืน 2 วัน)

Blissful Mind Long Holiday (1 คืน 2 วัน)

ห้องพัก + เวลเนส ทรีทเม้นต์

ไมด้า เดอ ซี หัวหิน
📍ชะอำ, เพชรบุรี
-5% off

ราคาขาย 4,920.00 ฿ ราคาปกติ 5,199.00 ฿
Relaxing Night

Relaxing Night

ห้องพัก + เวลเนส ทรีทเม้นต์

ไมด้า เดอ ซี หัวหิน
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-10% off

ราคาขาย 3,260.00 ฿ ราคาปกติ 3,849.00 ฿
Plantar Fasciitis Retreat

Plantar Fasciitis Retreat

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

ไมด้า เดอ ซี หัวหิน
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-16% off

ราคาขาย 3,759.00 ฿ ราคาปกติ 4,849.00 ฿
Office Syndrome Relief

Office Syndrome Relief

ห้องพัก + รักษาออฟฟิศซินโดรม

ไมด้า เดอ ซี หัวหิน
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-6% off

ราคาขาย 3,360.00 ฿ ราคาปกติ 3,899.00 ฿
Chinese Revive

Chinese Revive

ห้องพัก + หัตถการแผนจีน

ไมด้า เดอ ซี หัวหิน
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-6% off

ราคาขาย 3,560.00 ฿ ราคาปกติ 3,899.00 ฿
LEARN AYURVEDIC TREATMENT

LEARN AYURVEDIC TREATMENT

อายุรเวทอินเดีย

ค่าลงทะเบียนอบรม
1 ท่าน 9,500 บาท
2 ท่าน 16,000 บาท

ราคาปกติ 9,500.00 ฿
Blissful Mind Long Holiday (1 คืน 2 วัน)

Blissful Mind Long Holiday (1 คืน 2 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ต
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-7% off

ราคาขาย 8,400.00 ฿ ราคาปกติ 9,117.00 ฿
Blissful Mind (1 คืน 2 วัน)

Blissful Mind (1 คืน 2 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

ไมด้า เดอ ซี หัวหิน
📍 ชะอำ, เพชรบุรี
-7% off

ราคาขาย 3,960.00 ฿ ราคาปกติ 4,399.00 ฿
Top