พานาซี เวลเนส เขาใหญ่

Browse By / Clinics & Hospitals / Panacee Wellness Khaoyai

Detox Retreat

Detox Retreat

Room + Wellness Treatment

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 16,300.00 ฿ ราคาปกติ 21,190.00 ฿
Energy Booster & Brain Power

Energy Booster & Brain Power

Room + Wellness Treatment

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 27,850.00 ฿ ราคาปกติ 36,205.00 ฿
Double Detox

Double Detox

Room + Wellness Treatment

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 22,600.00 ฿ ราคาปกติ 29,380.00 ฿
Longevity

Longevity

Room + Wellness Treatment

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 142,000.00 ฿ ราคาปกติ 184,600.00 ฿
วิตามินซีบำบัด

วิตามินซีบำบัด

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
การล้างพิษตับ

การล้างพิษตับ

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาปกติ 2,990.00 ฿
Curcumin IV Therapy

Curcumin IV Therapy

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาปกติ 15,000.00 ฿
การสวนล้างลำไส้

การสวนล้างลำไส้

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
การฟื้นฟูหลอดเลือดโดยคีเลชั่น

การฟื้นฟูหลอดเลือดโดยคีเลชั่น

(2 ชั่วโมง)

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
NAD+ Therapy

NAD+ Therapy

(120 นาที)

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 7,900.00 ฿ ราคาปกติ 12,000.00 ฿
ไมเยอร์ ค็อกเทล

ไมเยอร์ ค็อกเทล

(60 นาที)

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
Top