พานาซี เวลเนส เขาใหญ่

Browse By / Clinics & Hospitals / Panacee Wellness Khaoyai

Detox Retreat (1 คืน 2 วัน)

Detox Retreat (1 คืน 2 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
📍 นครราชสีมา
-30% off

ราคาขาย 16,300.00 ฿ ราคาปกติ 21,190.00 ฿
Energy Booster & Brain Power (1 คืน 2 วัน)

Energy Booster & Brain Power (1 คืน 2 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
📍 นครราชสีมา
-30% off

ราคาขาย 27,850.00 ฿ ราคาปกติ 36,205.00 ฿
Double Detox (2 คืน 3 วัน)

Double Detox (2 คืน 3 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
📍 นครราชสีมา
-30% off

ราคาขาย 22,600.00 ฿ ราคาปกติ 29,380.00 ฿
Longevity (6 คืน 7 วัน)

Longevity (6 คืน 7 วัน)

ห้องพัก + เวลเนสทรีทเม้นต์

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
📍 นครราชสีมา
-30% off

ราคาขาย 142,000.00 ฿ ราคาปกติ 184,600.00 ฿
วิตามินซีบำบัด

วิตามินซีบำบัด

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
การล้างพิษตับ

การล้างพิษตับ

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาปกติ 2,990.00 ฿
Curcumin IV Therapy

Curcumin IV Therapy

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาปกติ 15,000.00 ฿
การสวนล้างลำไส้

การสวนล้างลำไส้

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
การฟื้นฟูหลอดเลือดโดยคีเลชั่น

การฟื้นฟูหลอดเลือดโดยคีเลชั่น

(2 ชั่วโมง)

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
NAD+ Therapy

NAD+ Therapy

(120 นาที)

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 7,900.00 ฿ ราคาปกติ 12,000.00 ฿
ไมเยอร์ ค็อกเทล

ไมเยอร์ ค็อกเทล

(60 นาที)

พานาซี เวลเนส เขาใหญ่
เขาใหญ่, นครราชสีมา

ราคาขาย 2,990.00 ฿ ราคาปกติ 4,000.00 ฿
Top