แพ็กเกจเวลเนส

Browse By / Wellness Hotels & Resorts / Na Sook Wellness Resort / Wellness Packages & Activities

Well Being Together

Well Being Together

(สำหรับกลุ่ม 10 ท่านหรือมากกว่า)

ณ สุข เวลเนส & พีพี ปรินเซส
อ่าวน้ำเมา & เกาะพีพี

ราคาขาย 44,000.00 ฿ ราคาปกติ 48,400.00 ฿
Well Being Together

Well Being Together

(สำหรับกลุ่ม 20 ท่านหรือมากกว่า)

ณ สุข เวลเนส & พีพี ปรินเซส
อ่าวน้ำเมา & เกาะพีพี

ราคาขาย 41,000.00 ฿ ราคาปกติ 45,100.00 ฿
Well Being Together

Well Being Together

สำหรับรายบุคคล

ณ สุข เวลเนส & พีพี ปรินเซส
อ่าวน้ำเมา & เกาะพีพี

ราคาขาย 60,000.00 ฿ ราคาปกติ 66,000.00 ฿
Top