รายละเอียดแพ็กเกจ

เหมาะสำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

ชาย [Male]

หญิง [Female]

ตรวจเช็ค 49 รายการ

ตรวจเช็ค 50 รายการ

 • ความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตกตะกอนของเม็ดเลือด (ESR)
 • ตรวจภาวะพร่องเอนไซด์ (G-6-PD)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ระดับอินซูลินในเลือด (Insulin)
 • ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดในเลือด (HbA1C)
 • ระดับคอเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 • ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • การทำงานของตับ
  - SGPT
  - SGOT
  - ALP
  - Gamma GT
 • การทำงานของไต
  - BUN
  - GFR
  - Creatinine
 • ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag)
 • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)
 • ประเมินภาวะโรคหัวใจ
  - Hs-CRP
  - Homocysteine
  - Lipoprotein(a)
  - Ferritin
  - Fibrinogen Level
 • การทำงานต่อมไทรอยด์
  - Free T3
  - Free T4
  - TSH
 • สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFp)
 • สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
  - Total Psa
  - Free PSA/Total PSA
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
 • สารบ่งชี้มะเร็งปอด (NSE)
 • สารโลหะหนัก
  - Mercury
  - Lead
  - Aluminum
 • Vitamin (Vitamin D Total)
 • Hormones
  - Estradiol (E2)
  - Progesterone
  - IGF-1
  - Cortisol
  - DHEAS
  - Total Testosterone
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)
 • สารโลหะหนักในปัสสาวะ
  - Cadmium
  - Arsenic
 • ตรวจหาระดับไขมัน (Omega Lipomic Panel)
 • ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 59 ชนิด (IgG59)
 • ความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตกตะกอนของเม็ดเลือด (ESR)
 • ตรวจภาวะพร่องเอนไซด์ (G-6-PD)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ระดับอินซูลินในเลือด (Insulin)
 • ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดในเลือด (HbA1C)
 • ระดับคอเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 • ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • การทำงานของตับ
  - SGPT
  - SGOT
  - ALP
  - Gamma GT
 • การทำงานของไต
  - BUN
  - GFR
  - Creatinine
 • ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag)
 • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)
 • ประเมินภาวะโรคหัวใจ
  - Hs-CRP
  - Homocysteine
  - Lipoprotein(a)
  - Ferritin
  - Fibrinogen Level
 • การทำงานต่อมไทรอยด์
  - Free T3
  - Free T4
  - TSH
 • สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFp)
 • สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5)
 • สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3)
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
 • สารบ่งชี้มะเร็งปอด (NSE)
 • สารโลหะหนัก
  - Mercury
  - Lead
  - Aluminum
 • Vitamin (Vitamin D Total)
 • Hormones
  - Estradiol (E2)
  - Progesterone
  - FSH
  - IGF-1
  - Cortisol
  - DHEAS
  - Total Testosterone
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)
 • สารโลหะหนักในปัสสาวะ
  - Cadmium
  - Arsenic
 • ตรวจหาระดับไขมัน (Omega Lipomic Panel)
 • ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 59 ชนิด (IgG59)

 

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 • ตรวจเช็ค 49 รายการ สำหรับเพศชาย หรือ 50 รายการ สำหรับเพศหญิง
 • ปรึกษาสุขภาพและรับการประเมินสุขภาพจาก Health and Wellness Coach

| รายละเอียดผู้ให้บริการ

พญ. ธิดารัตน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ (M.D., CNW, ABAARM)
Anti-Aging and Integrative Medicine
วันจันทร์ 9.00 - 14.00 น.

 

นพ.อธิวัฒน์ พรศิริวัฒน์ (M.D., BFRP.)
Anti-Aging, Integrative Medicine, Clinical Nutrition and Metabolism
วันอาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.คณวัฒน์ กาญจนพิบูลย์ (M.D.)
Anti-Aging and Regenerative Medicine
วันอังคาร 9.00 - 17.00 น.

 

พญ.อภิชญา เสียงลือชา (M.D.)
Anti-Aging and Integrative Medicine
วันพุธ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน (M.D.)
Thai Board of Family
วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี (M.D.)
Aesthetic, Integrative Medicine
วันศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

 

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช พท.ป.2978 (โค้ชมะพร้าว)
Applied Thai Traditional medicine doctor
Specialization: 
holistic health care, Thai integrative medicine

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้ารับบริการ
 • กรุณางดน้ำและอาหารก่อนวันตรวจสุขภาพเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
 • โปรแกรมตรวจ CEO และ President Package งดวิตามินกลุ่ม Fish Oil และ Omega ก่อนวันตรวจ 24 ชั่วโมง
 • กรณีตรวจนอกสถานที่มีค่าบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 1000 บาท ทั้งนี้คำนวนจากระยะทางและจำนวนผู้รับบริการ
 • เมื่อเปิดใช้แพ็กเกจแล้ว จะมีกำหนดระยะเวลาเข้าใช้บริการภายใน 1 ปี
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • เมื่อซื้อแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692
LINE OA: @bhealthyme

CEO Check up

(1 ครั้ง : 49-50 รายการ)

Holistic Medical Centre
อโศก, กรุงเทพฯ

 • 46,280.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

เหลือเพียง 11 เท่านั้น!
ซื้อเลย
จองเลย
รายละเอียดแพ็กเกจ

เหมาะสำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป

ชาย [Male]

หญิง [Female]

ตรวจเช็ค 49 รายการ

ตรวจเช็ค 50 รายการ

 • ความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตกตะกอนของเม็ดเลือด (ESR)
 • ตรวจภาวะพร่องเอนไซด์ (G-6-PD)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ระดับอินซูลินในเลือด (Insulin)
 • ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดในเลือด (HbA1C)
 • ระดับคอเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 • ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • การทำงานของตับ
  - SGPT
  - SGOT
  - ALP
  - Gamma GT
 • การทำงานของไต
  - BUN
  - GFR
  - Creatinine
 • ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag)
 • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)
 • ประเมินภาวะโรคหัวใจ
  - Hs-CRP
  - Homocysteine
  - Lipoprotein(a)
  - Ferritin
  - Fibrinogen Level
 • การทำงานต่อมไทรอยด์
  - Free T3
  - Free T4
  - TSH
 • สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFp)
 • สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
  - Total Psa
  - Free PSA/Total PSA
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
 • สารบ่งชี้มะเร็งปอด (NSE)
 • สารโลหะหนัก
  - Mercury
  - Lead
  - Aluminum
 • Vitamin (Vitamin D Total)
 • Hormones
  - Estradiol (E2)
  - Progesterone
  - IGF-1
  - Cortisol
  - DHEAS
  - Total Testosterone
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)
 • สารโลหะหนักในปัสสาวะ
  - Cadmium
  - Arsenic
 • ตรวจหาระดับไขมัน (Omega Lipomic Panel)
 • ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 59 ชนิด (IgG59)
 • ความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตกตะกอนของเม็ดเลือด (ESR)
 • ตรวจภาวะพร่องเอนไซด์ (G-6-PD)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ระดับอินซูลินในเลือด (Insulin)
 • ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดในเลือด (HbA1C)
 • ระดับคอเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 • ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • การทำงานของตับ
  - SGPT
  - SGOT
  - ALP
  - Gamma GT
 • การทำงานของไต
  - BUN
  - GFR
  - Creatinine
 • ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag)
 • ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)
 • ประเมินภาวะโรคหัวใจ
  - Hs-CRP
  - Homocysteine
  - Lipoprotein(a)
  - Ferritin
  - Fibrinogen Level
 • การทำงานต่อมไทรอยด์
  - Free T3
  - Free T4
  - TSH
 • สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFp)
 • สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 12-5)
 • สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 15-3)
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
 • สารบ่งชี้มะเร็งปอด (NSE)
 • สารโลหะหนัก
  - Mercury
  - Lead
  - Aluminum
 • Vitamin (Vitamin D Total)
 • Hormones
  - Estradiol (E2)
  - Progesterone
  - FSH
  - IGF-1
  - Cortisol
  - DHEAS
  - Total Testosterone
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)
 • สารโลหะหนักในปัสสาวะ
  - Cadmium
  - Arsenic
 • ตรวจหาระดับไขมัน (Omega Lipomic Panel)
 • ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง 59 ชนิด (IgG59)

 

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 • ตรวจเช็ค 49 รายการ สำหรับเพศชาย หรือ 50 รายการ สำหรับเพศหญิง
 • ปรึกษาสุขภาพและรับการประเมินสุขภาพจาก Health and Wellness Coach

| รายละเอียดผู้ให้บริการ

พญ. ธิดารัตน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ (M.D., CNW, ABAARM)
Anti-Aging and Integrative Medicine
วันจันทร์ 9.00 - 14.00 น.

 

นพ.อธิวัฒน์ พรศิริวัฒน์ (M.D., BFRP.)
Anti-Aging, Integrative Medicine, Clinical Nutrition and Metabolism
วันอาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.คณวัฒน์ กาญจนพิบูลย์ (M.D.)
Anti-Aging and Regenerative Medicine
วันอังคาร 9.00 - 17.00 น.

 

พญ.อภิชญา เสียงลือชา (M.D.)
Anti-Aging and Integrative Medicine
วันพุธ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน (M.D.)
Thai Board of Family
วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี (M.D.)
Aesthetic, Integrative Medicine
วันศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

 

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช พท.ป.2978 (โค้ชมะพร้าว)
Applied Thai Traditional medicine doctor
Specialization: 
holistic health care, Thai integrative medicine

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้ารับบริการ
 • กรุณางดน้ำและอาหารก่อนวันตรวจสุขภาพเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
 • โปรแกรมตรวจ CEO และ President Package งดวิตามินกลุ่ม Fish Oil และ Omega ก่อนวันตรวจ 24 ชั่วโมง
 • กรณีตรวจนอกสถานที่มีค่าบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 1000 บาท ทั้งนี้คำนวนจากระยะทางและจำนวนผู้รับบริการ
 • เมื่อเปิดใช้แพ็กเกจแล้ว จะมีกำหนดระยะเวลาเข้าใช้บริการภายใน 1 ปี
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • เมื่อซื้อแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692
LINE OA: @bhealthyme


เราขอเเนะนำ


CEO Check up

(1 ครั้ง : 49-50 รายการ)

Top