รายละเอียดแพ็กเกจ

เหมาะสำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20-40 ปี

ตรวจเช็ค 15 รายการ ได้แก่

 • ความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตกตะกอนของเม็ดเลือด (ESR)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ระดับคอเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 • ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • การทำงานของตับ
  - SGPT
  - SGOT
 • การทำงานของไต
  - BUN
  - GFR
  - Creatinine
 • ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 • ตรวจเช็ค 15 รายการ
 • ปรึกษาสุขภาพและรับการประเมินสุขภาพจาก Health and Wellness Coach

| รายละเอียดผู้ให้บริการ

พญ. ธิดารัตน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ (M.D., CNW, ABAARM)
Anti-Aging and Integrative Medicine
วันจันทร์ 9.00 - 14.00 น.

 

นพ.อธิวัฒน์ พรศิริวัฒน์ (M.D., BFRP.)
Anti-Aging, Integrative Medicine, Clinical Nutrition and Metabolism
วันอาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.คณวัฒน์ กาญจนพิบูลย์  (M.D.)
Anti-Aging and Regenerative Medicine
วันอังคาร 9.00 - 17.00 น.

 

พญ.อภิชญา เสียงลือชา (M.D.)
Anti-Aging and Integrative Medicine
วันพุธ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน (M.D.)
Thai Board of Family
วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี (M.D.)
Aesthetic, Integrative Medicine
วันศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

 

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช พท.ป.2978 (โค้ชมะพร้าว)
Applied Thai Traditional medicine doctor
Specialization: 
holistic health care, Thai integrative medicine

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้ารับบริการ
 • กรุณางดน้ำและอาหารก่อนวันตรวจสุขภาพเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
 • กรณีตรวจนอกสถานที่มีค่าบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 1000 บาท ทั้งนี้คำนวนจากระยะทางและจำนวนผู้รับบริการ
 • เมื่อเปิดใช้แพ็กเกจแล้ว จะมีกำหนดระยะเวลาเข้าใช้บริการภายใน 1 ปี
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • เมื่อซื้อแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692
LINE OA: @bhealthyme

Basic Check Up

Holistic Medical Centre
อโศก, กรุงเทพฯ

 • 2,050.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

เหลือเพียง 10 เท่านั้น!
จองเลย
รายละเอียดแพ็กเกจ

เหมาะสำหรับทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 20-40 ปี

ตรวจเช็ค 15 รายการ ได้แก่

 • ความผิดปกติของเม็ดเลือด (CBC)
 • การตกตะกอนของเม็ดเลือด (ESR)
 • ระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ระดับคอเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 • ไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • การทำงานของตับ
  - SGPT
  - SGOT
 • การทำงานของไต
  - BUN
  - GFR
  - Creatinine
 • ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs-Ag)
 • ตรวจปัสสาวะ (Urine Exam)

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 • ตรวจเช็ค 15 รายการ
 • ปรึกษาสุขภาพและรับการประเมินสุขภาพจาก Health and Wellness Coach

| รายละเอียดผู้ให้บริการ

พญ. ธิดารัตน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์ (M.D., CNW, ABAARM)
Anti-Aging and Integrative Medicine
วันจันทร์ 9.00 - 14.00 น.

 

นพ.อธิวัฒน์ พรศิริวัฒน์ (M.D., BFRP.)
Anti-Aging, Integrative Medicine, Clinical Nutrition and Metabolism
วันอาทิตย์ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.คณวัฒน์ กาญจนพิบูลย์  (M.D.)
Anti-Aging and Regenerative Medicine
วันอังคาร 9.00 - 17.00 น.

 

พญ.อภิชญา เสียงลือชา (M.D.)
Anti-Aging and Integrative Medicine
วันพุธ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.เฉลิมพล กิจชระโยธิน (M.D.)
Thai Board of Family
วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น.

 

นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี (M.D.)
Aesthetic, Integrative Medicine
วันศุกร์ 9.00 - 16.00 น.

 

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช พท.ป.2978 (โค้ชมะพร้าว)
Applied Thai Traditional medicine doctor
Specialization: 
holistic health care, Thai integrative medicine

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วันก่อนเข้ารับบริการ
 • กรุณางดน้ำและอาหารก่อนวันตรวจสุขภาพเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
 • กรณีตรวจนอกสถานที่มีค่าบริการเพิ่มเติม เริ่มต้น 1000 บาท ทั้งนี้คำนวนจากระยะทางและจำนวนผู้รับบริการ
 • เมื่อเปิดใช้แพ็กเกจแล้ว จะมีกำหนดระยะเวลาเข้าใช้บริการภายใน 1 ปี
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • เมื่อซื้อแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692
LINE OA: @bhealthyme


เราขอเเนะนำ


Customer Reviews

Base on 1 review Write a review

Basic Check Up

Top