เผายา+นวดท้องชิเนซัง แอดวานซ์

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

รายละเอียดแพ็กเกจ

เผายา+นวดท้องชิเนซัง แอดวานซ์ (Advance Phao Ya+Chi Nei Tsang)

ตลอด 90 นาทีของแพ็กเกจนี้ ประกอบด้วยการผสมผสานระหว่าง การเผายา ปรับสมดุลธาตุตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย กับการนวดท้องชิเนซัง (Chi-Nei-Tsang) ศาสตร์การรักษาสมดุลร่างกายแบบวิถีเต๋า ครอบคลุมทั้งการนวดท้องบริเวณเหนือสะดือและพื้นที่รอบบริเวณหน้าท้อง ยึดแนวทางของจุดลมปราณต่างๆ ตามแบบฉบับลัทธิเต๋าของจีนและการปรับสมดุลการทำงานของธาตุทั้ง 4 ในร่างกายด้วยการใช้ความร้อนและสมุนไพรไทยอันเลื่องชื่อ เพื่อเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ช่วยขับสารพิษในร่างกาย ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลืองและระบบการไหลเวียนของโลหิตให้กลับเป็นปกติ เหมาะแก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องบ่อยๆ เช่น แน่นท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ขับถ่ายลำบาก รวมถึงผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 • ซักประวัติตรวจร่างกายกับคุณหมอแพทย์แผนไทย
 • นวดท้อง Chi Nei Tsang + เผายาหน้าท้อง เป็นเวลา 90 นาที ตามแพ็กเกจที่คุณลูกค้าเลือก
 • ปรึกษาและติดตามอาการโดย Health & Wellness Coach

| รายละเอียดผู้ให้บริการ

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช พท.ป. 2978 (หมอมะพร้าว)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

ความถนัดเฉพาะทาง

 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์

พท.พิสิษฐพัฒน์ เจริญภักดี (หมอกอล์ฟ)
(พท.ว., พท.ภ., พท.ผ.)

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก

 • สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พท.ป.กวินท์ มุ่งอาษา (หมอแบงค์)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์

การศึกษา

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  มหาวิทยาลัยมหิดล

พท.ป.ฉัตรรวี บุตรโชติ (หมอจูน)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

การศึกษา

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B-Healthy และใส่หมายเลข Voucher Number ที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ (Order Confirmation Email) เพื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบและรับคำปรึกษาออนไลน์จากทีมโค้ช (B-Healthy Online Consultation)
 • กรุณาโทรจองคิวและระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการล่วงหน้า และเมื่อถึงวันนัด กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ (โทร. 062-225-6692)
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
 • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • เมื่อซื้อแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
LINE OA: @bhealthyme

เผายา+นวดท้องชิเนซัง แอดวานซ์

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

 • 2,400.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

เหลือเพียง 10 เท่านั้น!
จองเลย
รายละเอียดแพ็กเกจ

เผายา+นวดท้องชิเนซัง แอดวานซ์ (Advance Phao Ya+Chi Nei Tsang)

ตลอด 90 นาทีของแพ็กเกจนี้ ประกอบด้วยการผสมผสานระหว่าง การเผายา ปรับสมดุลธาตุตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย กับการนวดท้องชิเนซัง (Chi-Nei-Tsang) ศาสตร์การรักษาสมดุลร่างกายแบบวิถีเต๋า ครอบคลุมทั้งการนวดท้องบริเวณเหนือสะดือและพื้นที่รอบบริเวณหน้าท้อง ยึดแนวทางของจุดลมปราณต่างๆ ตามแบบฉบับลัทธิเต๋าของจีนและการปรับสมดุลการทำงานของธาตุทั้ง 4 ในร่างกายด้วยการใช้ความร้อนและสมุนไพรไทยอันเลื่องชื่อ เพื่อเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ช่วยขับสารพิษในร่างกาย ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลืองและระบบการไหลเวียนของโลหิตให้กลับเป็นปกติ เหมาะแก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องบ่อยๆ เช่น แน่นท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ขับถ่ายลำบาก รวมถึงผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 • ซักประวัติตรวจร่างกายกับคุณหมอแพทย์แผนไทย
 • นวดท้อง Chi Nei Tsang + เผายาหน้าท้อง เป็นเวลา 90 นาที ตามแพ็กเกจที่คุณลูกค้าเลือก
 • ปรึกษาและติดตามอาการโดย Health & Wellness Coach

| รายละเอียดผู้ให้บริการ

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช พท.ป. 2978 (หมอมะพร้าว)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

ความถนัดเฉพาะทาง

 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์

พท.พิสิษฐพัฒน์ เจริญภักดี (หมอกอล์ฟ)
(พท.ว., พท.ภ., พท.ผ.)

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก

 • สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พท.ป.กวินท์ มุ่งอาษา (หมอแบงค์)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์

การศึกษา

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  มหาวิทยาลัยมหิดล

พท.ป.ฉัตรรวี บุตรโชติ (หมอจูน)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

การศึกษา

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B-Healthy และใส่หมายเลข Voucher Number ที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ (Order Confirmation Email) เพื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบและรับคำปรึกษาออนไลน์จากทีมโค้ช (B-Healthy Online Consultation)
 • กรุณาโทรจองคิวและระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการล่วงหน้า และเมื่อถึงวันนัด กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ (โทร. 062-225-6692)
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
 • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • เมื่อซื้อแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
LINE OA: @bhealthyme


เราขอเเนะนำ


รีวิวจากลูกค้า

จาก 11 รีวิว แสดงความคิดเห็น
 

เผายา+นวดท้องชิเนซัง แอดวานซ์

1 ครั้ง | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง

Top