รายละเอียดแพ็กเกจ

นวดคาติดารา (Katidhara)

การนวดคาติดารา (Katidhara) เป็นการนวดตามศาสตร์อายุรเวท ซึ่งเป็นศาสตร์แพทย์โบราณของอินเดีย ด้วยการใช้แป้งปั้นเป็นเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำมัน จากนั้นหยอดน้ำมันอุ่นลงในเขื่อนแป้ง เพื่อให้ความร้อนจากน้ำมันบรรเทาอาการต่างๆ คาติดาราจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ คลายอาการปวดต่างได้ดีมาก โดยเฉพาะบริเวณหลังตั้งแต่ช่วงบนจนถึงช่วงล่าง เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท หมอนรองกระดูกปลิ้น นอกจากนี้การนวดคาติดารายังสามารถประยุกต์ใช้กับอาการปวดตามข้ออื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น อาการปวดข้อไหล่ ข้อเข่า หรือแม้แต่ข้อมือ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 • ซักประวัติตรวจร่างกายกับคุณหมอแพทย์แผนไทย
 • รับหัตถการคาติดารา เป็นเวลา 60 นาที 
 • ปรึกษาและติดตามอาการโดย Health & Wellness Coach

| รายละเอียดผู้ให้บริการ

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช พท.ป. 2978 (หมอมะพร้าว)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

ความถนัดเฉพาะทาง

 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์

พท.พิสิษฐพัฒน์ เจริญภักดี (หมอกอล์ฟ)
(พท.ว., พท.ภ., พท.ผ.)

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก

 • สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พท.ป.กวินท์ มุ่งอาษา (หมอแบงค์)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์

การศึกษา

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  มหาวิทยาลัยมหิดล

พท.ป.ฉัตรรวี บุตรโชติ (หมอจูน)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

การศึกษา

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B-Healthy และใส่หมายเลข Voucher Number ที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ (Order Confirmation Email) เพื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบและรับคำปรึกษาออนไลน์จากทีมโค้ช (B-Healthy Online Consultation)
 • กรุณาโทรจองคิวและระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการล่วงหน้า และเมื่อถึงวันนัด กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ (โทร. 062-225-6692)
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
 • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • เมื่อซื้อแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
LINE OA: @bhealthyme

คาติดารา

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

โอเอ็มดีสหคลินิก
เมืองปทุมธานี

 • 1,800.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

เหลือเพียง 10 เท่านั้น!
จองเลย
รายละเอียดแพ็กเกจ

นวดคาติดารา (Katidhara)

การนวดคาติดารา (Katidhara) เป็นการนวดตามศาสตร์อายุรเวท ซึ่งเป็นศาสตร์แพทย์โบราณของอินเดีย ด้วยการใช้แป้งปั้นเป็นเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำมัน จากนั้นหยอดน้ำมันอุ่นลงในเขื่อนแป้ง เพื่อให้ความร้อนจากน้ำมันบรรเทาอาการต่างๆ คาติดาราจะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อ คลายอาการปวดต่างได้ดีมาก โดยเฉพาะบริเวณหลังตั้งแต่ช่วงบนจนถึงช่วงล่าง เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท หมอนรองกระดูกปลิ้น นอกจากนี้การนวดคาติดารายังสามารถประยุกต์ใช้กับอาการปวดตามข้ออื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น อาการปวดข้อไหล่ ข้อเข่า หรือแม้แต่ข้อมือ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 • ซักประวัติตรวจร่างกายกับคุณหมอแพทย์แผนไทย
 • รับหัตถการคาติดารา เป็นเวลา 60 นาที 
 • ปรึกษาและติดตามอาการโดย Health & Wellness Coach

| รายละเอียดผู้ให้บริการ

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช พท.ป. 2978 (หมอมะพร้าว)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

ความถนัดเฉพาะทาง

 • การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์

พท.พิสิษฐพัฒน์ เจริญภักดี (หมอกอล์ฟ)
(พท.ว., พท.ภ., พท.ผ.)

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิตและวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก

 • สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

พท.ป.กวินท์ มุ่งอาษา (หมอแบงค์)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์

การศึกษา

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  มหาวิทยาลัยมหิดล

พท.ป.ฉัตรรวี บุตรโชติ (หมอจูน)
(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

การศึกษา

 • แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B-Healthy และใส่หมายเลข Voucher Number ที่ระบุไว้ในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ (Order Confirmation Email) เพื่อล็อคอินเข้าสู่ระบบและรับคำปรึกษาออนไลน์จากทีมโค้ช (B-Healthy Online Consultation)
 • กรุณาโทรจองคิวและระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการล่วงหน้า และเมื่อถึงวันนัด กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ (โทร. 062-225-6692)
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
 • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • เมื่อซื้อแล้วไม่คืนเงินทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
LINE OA: @bhealthyme


เราขอเเนะนำ


รีวิวจากลูกค้า

จาก 11 รีวิว แสดงความคิดเห็น
 

คาติดารา

1 ครั้ง l 3 ครั้ง l 5 ครั้ง

Top