โฮลิสติก เมดิคอล เซ็นเตอร์

Browse By / Clinics & Hospitals / Holistic Medical Centre

Advance Check up

Advance Check up

(1 ครั้ง : 27 รายการ)

Holistic Medical Centre
อโศก, กรุงเทพฯ

ราคาปกติ 8,700.00 ฿
Basic Check Up

Basic Check Up

Holistic Medical Centre
อโศก, กรุงเทพฯ

ราคาขาย 2,050.00 ฿ ราคาปกติ 2,790.00 ฿
Premium Check up

Premium Check up

Holistic Medical Centre
อโศก, กรุงเทพฯ

ราคาปกติ 27,780.00 ฿
President Check up

President Check up

(1 ครั้ง : 50-51 รายการ)

Holistic Medical Centre
อโศก, กรุงเทพฯ

ราคาปกติ 81,180.00 ฿
Standard Check up

Standard Check up

ตรวจสุขภาพ 20 รายการ

Holistic Medical Centre
อโศก, กรุงเทพฯ

ราคาขาย 3,950.00 ฿ ราคาปกติ 4,320.00 ฿
CEO Check up

CEO Check up

(1 ครั้ง : 49-50 รายการ)

Holistic Medical Centre
อโศก, กรุงเทพฯ

ราคาปกติ 46,280.00 ฿
Top