รักษาปวดสะโพกร้าวลงขา (1-TIME)

Package Description

Package name: รักษาปวดสะโพกร้าวลงขา@โฆษะ

Duration: 1 ครั้ง

หากท่านมีอาการปวดบริเวณกัน ร้าวขึ้นมาบริเวณด้านข้างของลำตัว หรือแม้กระทั่งปวดร้าวลงไปต้นขาด้านหลังในข้างเดียวกัน ยิ่งเดินยิ่งปวดมากขึ้น ยิ่งนั่งนานยิ่งทรมาน และเมื่อมีอาการเหล่านี้นานครั้งเข้า ทำให้ท่านสงสัยว่าท่านเป็น "หมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท" หรือไม่ อาการนี้ในทางกายภาพบำบัดเราเรียกว่า Piriformis syndrome มีสาเหตุมาจากการทำกิจวัตรซ้ำๆ ในท่านั่งหรือเดิน เป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อ piriformis เกิดอาการหดสั้น เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างหลังส่วนล่างและต้นขาด้านหลัง จึงทำให้ทั้งตัวผู้ป่วย และผู้ที่ให้การรักษาเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคหมอนรองกระดูกปลิ้นได้ภาวะนี้แท้จริงแล้วรักษาได้ไม่ยาก แต่ผู้ป่วยที่มาปรึกษานักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่มักละเลย และมาขอคำปรึกษาเมื่อมีอาการค่อนข้างมาก เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อหนีความเจ็บปวด เช่น เดินตัวเอียง หรือก้มหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้รอยโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น

นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดและรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อสลายจุดกดเจ็บชั้นลึกบริเวณก้นหรือสะโพก ใช้ความร้อนลึกเพื่อคลายกล้ามเนื้อทั้งหมดร่วมกับการยืดในท่าทางที่จำเพาะกับกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการให้คำแนะนำท่าทางในการยิดเหยียด เพื่อรักษาและป้องกันอาการดังกล่าว และเนื่องมาจากการเดินและนั่งเป็นกิจวัตรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เมื่อผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเบื้องต้นแล้ว อาการปวดดังกล่าวก็ไม่สามารถรบกวนชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้ หรือหากผู้ป่วยยังมีอาการนี้เกิดขึ้นมาอีก ความซับซ้อนของตัวโรคก็จะมีไม่มาก และทำให้นักกายภาพบำบัดสามารถรักษาให้ผู้ป่วยมีอาการทุเลาลงได้ด้วยการรักษาเพียงไม่กี่ครั้งนั่นเอง

| Package Inclusion

 • ปรึกษาและทำหัตถการที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
 • ปรึกษา - ติดตามอาการออนไลน์กับนักกายภาพบำบัดหลังทำหัตถการ 2 ครั้ง ผ่าน B-Healthy Mobile Application Digital Health Platform

  หมายเหตุ:

  *แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่นๆ

    | Health Coach Profile

    ดร.วิลาวัลย์ กันหาชน (ดร.อ้อม)

    Dr.Wilawan Kanhachon (Dr.Aom)

    ความเชี่ยวชาญ:

    • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง รองช้ำ ข้อไหล่ติด และอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกาย

    ประวัติการศึกษา:

    • Doctor of philosophy (Human and Movement Science), Khon Kaen University, Thailand.
    • Master of Science (Physical Therapy), Khon Kaen University, Thailand.
    • Bachelor of Science (Physical therapy), Khon Kaen University, Thailand

    | Destination

    Kosa Hotel & Wellness Center (SHA Plus+)

    250-252 Srichan Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

    Map: https://goo.gl/maps/AYwvF4QikbZg8E4z5

    Terms & Conditions
    • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy Application ที่ระบุในใบ Order Confirmation เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy Online Consultation
    • กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันให้บริการ และแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการในวันเข้ารับบริการ
    • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
    • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
    Cancellation & Refund Policy
    • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
    • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

    หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
    โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
    LINE OA: @bhealthyme

    รักษาปวดสะโพกร้าวลงขา (1-TIME)

    KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
    MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

    • 2,500.00 ฿
     ราคาต่อหน่วย ต่อ 
    ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

    เหลือเพียง 1 เท่านั้น!
    จองเลย
    Package Description

    Package name: รักษาปวดสะโพกร้าวลงขา@โฆษะ

    Duration: 1 ครั้ง

    หากท่านมีอาการปวดบริเวณกัน ร้าวขึ้นมาบริเวณด้านข้างของลำตัว หรือแม้กระทั่งปวดร้าวลงไปต้นขาด้านหลังในข้างเดียวกัน ยิ่งเดินยิ่งปวดมากขึ้น ยิ่งนั่งนานยิ่งทรมาน และเมื่อมีอาการเหล่านี้นานครั้งเข้า ทำให้ท่านสงสัยว่าท่านเป็น "หมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท" หรือไม่ อาการนี้ในทางกายภาพบำบัดเราเรียกว่า Piriformis syndrome มีสาเหตุมาจากการทำกิจวัตรซ้ำๆ ในท่านั่งหรือเดิน เป็นเวลานาน ทำให้กล้ามเนื้อ piriformis เกิดอาการหดสั้น เนื่องจากกล้ามเนื้อบริเวณนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างหลังส่วนล่างและต้นขาด้านหลัง จึงทำให้ทั้งตัวผู้ป่วย และผู้ที่ให้การรักษาเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคหมอนรองกระดูกปลิ้นได้ภาวะนี้แท้จริงแล้วรักษาได้ไม่ยาก แต่ผู้ป่วยที่มาปรึกษานักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่มักละเลย และมาขอคำปรึกษาเมื่อมีอาการค่อนข้างมาก เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อหนีความเจ็บปวด เช่น เดินตัวเอียง หรือก้มหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้รอยโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น

    นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดและรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อสลายจุดกดเจ็บชั้นลึกบริเวณก้นหรือสะโพก ใช้ความร้อนลึกเพื่อคลายกล้ามเนื้อทั้งหมดร่วมกับการยืดในท่าทางที่จำเพาะกับกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการให้คำแนะนำท่าทางในการยิดเหยียด เพื่อรักษาและป้องกันอาการดังกล่าว และเนื่องมาจากการเดินและนั่งเป็นกิจวัตรที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่เมื่อผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวเบื้องต้นแล้ว อาการปวดดังกล่าวก็ไม่สามารถรบกวนชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้ หรือหากผู้ป่วยยังมีอาการนี้เกิดขึ้นมาอีก ความซับซ้อนของตัวโรคก็จะมีไม่มาก และทำให้นักกายภาพบำบัดสามารถรักษาให้ผู้ป่วยมีอาการทุเลาลงได้ด้วยการรักษาเพียงไม่กี่ครั้งนั่นเอง

    | Package Inclusion

    • ปรึกษาและทำหัตถการที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
    • ปรึกษา - ติดตามอาการออนไลน์กับนักกายภาพบำบัดหลังทำหัตถการ 2 ครั้ง ผ่าน B-Healthy Mobile Application Digital Health Platform

     หมายเหตุ:

     *แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่นๆ

       | Health Coach Profile

       ดร.วิลาวัลย์ กันหาชน (ดร.อ้อม)

       Dr.Wilawan Kanhachon (Dr.Aom)

       ความเชี่ยวชาญ:

       • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง รองช้ำ ข้อไหล่ติด และอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกาย

       ประวัติการศึกษา:

       • Doctor of philosophy (Human and Movement Science), Khon Kaen University, Thailand.
       • Master of Science (Physical Therapy), Khon Kaen University, Thailand.
       • Bachelor of Science (Physical therapy), Khon Kaen University, Thailand

       | Destination

       Kosa Hotel & Wellness Center (SHA Plus+)

       250-252 Srichan Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

       Map: https://goo.gl/maps/AYwvF4QikbZg8E4z5

       Terms & Conditions
       • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy Application ที่ระบุในใบ Order Confirmation เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy Online Consultation
       • กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันให้บริการ และแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการในวันเข้ารับบริการ
       • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
       • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
       Cancellation & Refund Policy
       • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
       • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

       หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
       โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
       LINE OA: @bhealthyme


       เราขอเเนะนำ


       รักษาปวดสะโพกร้าวลงขา (1-TIME)

       Top