Package Description

Package name: โฆษะรักษาปวดหลังอย่างตรงจุด

Duration: 1 ครั้ง

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า "การนั่ง" เป็นกิจวัตรที่ต้องปฏิบัติกันทุกคน ไม่ว่าจะนั่งทานข้าว นั่งอ่านหนังสือ หรือนั่งส้วม แต่กิจวัตรเหล่านี้เราจะมีการพัก และไม่ได้ทำนานต่อเนื่องอย่างเช่นการนั่งทำงานหรือการขับรถท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดอย่างเช่นในสังคมยุคปัจจุบันนี้เมื่อการนั่งนานเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ "อาการปวดหลัง" อันเป็นผลพวงของการนั่งก็เลี่ยงไม่ได้เช่นกันนอกเหนือจากอาการปวดหลังจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น อาการที่ปวดบริเวณบั้นเอว ชาร้าวลงมาสะโพก และต้นขาด้านหลัง ก็นับเป็นอาการที่พบได้บ่อย ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อว่า "โรคหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท" ผู้ป่วยมักรายงานว่า อาการเกิดหลังจากที่มีการก้มเก็บของในลักษณะโก้งโค้ง และในบางรายผู้ป่วยมีการจามในท่าทางนั้นด้วย ลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแรงดันในช่องกระดูกสันหลัง ทำให้หมอนรองกระดูกที่มีลักษณะคล้าย "เจลลี่" หลุดออกมา และกดทับเส้นประสาทที่อยู๋ในระดับเดียวกันทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดและชาร้าวตามเส้นทางที่เส้นประสาทเส้นนั้นเลี้ยง โดยระดับที่พบได้บ่อยคือ กระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่ 4 และ 5(L4-L5) นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดและรักษาอาการดังกล่าวด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดและหัตถการเพื่อลดอาการปวด ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอาการ รวมทั้งให้โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

| Package Inclusion

 • ปรึกษาและทำหัตถการที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
 • ปรึกษา - ติดตามอาการออนไลน์กับนักกายภาพบำบัดหลังทำหัตถการ 2 ครั้ง ผ่าน B-Healthy Mobile Application Digital Health Platform

  หมายเหตุ:

  *แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่นๆ

    | Health Coach Profile

    ดร.วิลาวัลย์ กันหาชน (ดร.อ้อม)

    Dr.Wilawan Kanhachon (Dr.Aom)

    ความเชี่ยวชาญ:

    • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง รองช้ำ ข้อไหล่ติด และอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกาย

    ประวัติการศึกษา:

    • Doctor of philosophy (Human and Movement Science), Khon Kaen University, Thailand.
    • Master of Science (Physical Therapy), Khon Kaen University, Thailand.
    • Bachelor of Science (Physical therapy), Khon Kaen University, Thailand

    | Destination

    Kosa Hotel & Wellness Center (SHA Plus+)

    250-252 Srichan Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

    Map: https://goo.gl/maps/AYwvF4QikbZg8E4z5

    Terms & Conditions
    • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy Application ที่ระบุในใบ Order Confirmation เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy Online Consultation
    • กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันให้บริการ และแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการในวันเข้ารับบริการ
    • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
    • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
    Cancellation & Refund Policy
    • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
    • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

    หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
    โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
    LINE OA: @bhealthyme

    รักษาปวดหลังอย่างตรงจุด (1-TIME)

    KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
    MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

    • 2,500.00 ฿
     ราคาต่อหน่วย ต่อ 
    ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

    เหลือเพียง 1 เท่านั้น!
    จองเลย
    Package Description

    Package name: โฆษะรักษาปวดหลังอย่างตรงจุด

    Duration: 1 ครั้ง

    ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า "การนั่ง" เป็นกิจวัตรที่ต้องปฏิบัติกันทุกคน ไม่ว่าจะนั่งทานข้าว นั่งอ่านหนังสือ หรือนั่งส้วม แต่กิจวัตรเหล่านี้เราจะมีการพัก และไม่ได้ทำนานต่อเนื่องอย่างเช่นการนั่งทำงานหรือการขับรถท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดอย่างเช่นในสังคมยุคปัจจุบันนี้เมื่อการนั่งนานเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ "อาการปวดหลัง" อันเป็นผลพวงของการนั่งก็เลี่ยงไม่ได้เช่นกันนอกเหนือจากอาการปวดหลังจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น อาการที่ปวดบริเวณบั้นเอว ชาร้าวลงมาสะโพก และต้นขาด้านหลัง ก็นับเป็นอาการที่พบได้บ่อย ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อว่า "โรคหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท" ผู้ป่วยมักรายงานว่า อาการเกิดหลังจากที่มีการก้มเก็บของในลักษณะโก้งโค้ง และในบางรายผู้ป่วยมีการจามในท่าทางนั้นด้วย ลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ส่งผลให้เกิดแรงดันในช่องกระดูกสันหลัง ทำให้หมอนรองกระดูกที่มีลักษณะคล้าย "เจลลี่" หลุดออกมา และกดทับเส้นประสาทที่อยู๋ในระดับเดียวกันทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดและชาร้าวตามเส้นทางที่เส้นประสาทเส้นนั้นเลี้ยง โดยระดับที่พบได้บ่อยคือ กระดูกสันหลังส่วนเอวชิ้นที่ 4 และ 5(L4-L5) นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดและรักษาอาการดังกล่าวด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดและหัตถการเพื่อลดอาการปวด ให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอาการ รวมทั้งให้โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

    | Package Inclusion

    • ปรึกษาและทำหัตถการที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
    • ปรึกษา - ติดตามอาการออนไลน์กับนักกายภาพบำบัดหลังทำหัตถการ 2 ครั้ง ผ่าน B-Healthy Mobile Application Digital Health Platform

     หมายเหตุ:

     *แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่นๆ

       | Health Coach Profile

       ดร.วิลาวัลย์ กันหาชน (ดร.อ้อม)

       Dr.Wilawan Kanhachon (Dr.Aom)

       ความเชี่ยวชาญ:

       • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง รองช้ำ ข้อไหล่ติด และอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกาย

       ประวัติการศึกษา:

       • Doctor of philosophy (Human and Movement Science), Khon Kaen University, Thailand.
       • Master of Science (Physical Therapy), Khon Kaen University, Thailand.
       • Bachelor of Science (Physical therapy), Khon Kaen University, Thailand

       | Destination

       Kosa Hotel & Wellness Center (SHA Plus+)

       250-252 Srichan Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

       Map: https://goo.gl/maps/AYwvF4QikbZg8E4z5

       Terms & Conditions
       • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy Application ที่ระบุในใบ Order Confirmation เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy Online Consultation
       • กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันให้บริการ และแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการในวันเข้ารับบริการ
       • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
       • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
       Cancellation & Refund Policy
       • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
       • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

       หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
       โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
       LINE OA: @bhealthyme


       เราขอเเนะนำ


       รักษาปวดหลังอย่างตรงจุด (1-TIME)

       Top