รักษาออฟฟิศซินโดรม (1-TIME)

Package Description

Package name: โฆษะรักษาออฟฟิศซินโดรม

Duration: 1 ครั้ง

คำว่า ออฟฟิซซินโดรม เป็นคำศัพท์ที่ฮอตฮิตในคนไทยวัยทำงาน เนื่องจากเป็นอาการที่พบได้บ่อยมาก โดยเฉพาะในยุคนี้ จนอาจกล่าวว่าเป็น "work from home syndrome"เลยก็ว่าได้ ผู้ป่วยมักเข้ามาปรึกษานักกายภาพบำบัดด้วยอาการปวดบริเวณท้ายทอย ก้านคอ บ่า ไหล่ ไล่ยาวมาจนถึงสะบัก ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มีอาการปวดศีรษะคล้ายไมเกรนร่วมด้วยเมื่อมีการใช้งานคอบ่าไหล่เป็นเวลานานๆ ซึ่งอาการที่กล่าวมาข้างต้นเกิดจากการที่ผู้ป่วยต้องทำงานในสภาวะที่เลี่ยงไม่ได้ ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4-5 ชั่วโมงต่อวัน อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ ขับรถ และการใช้โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ส่งผลให้กล้ามเนื้อคอและบ่าที่อยู่ทางด้านหลังทำงานหนักเพื่อพยุงให้ศีรษะอยู่ในท่าตั้งตรงเพื่อต้านกับแรงโน้มถ่วงจนเกิดเป็นจุดกดเจ็บ และเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะนับเป็นอาการปวดเรื้อรังที่มักส่งผลให้เกิดอาการปวดในส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยได้

นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดและรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการใช้เครื่องมือ อาทิ shockwave ในการสลายจุดกดเจ็บ, radiofrequency ด้วยการให้ความร้อนลึกแก่กล้ามเนื้อร่วมกับการยืดและลงหัตถการของนักกายภาพบำบัด ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการยืดเหยียดซึ่งหลักการรักษาจะเป็นไปตามหลัก Treat and test โดยสอบถามอาการความรู้สึกจากผู้ป่วยเป็นหลัก หากผู้ป่วยยังมีอาการลงเหลืออยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใด การใช้ Laser เพื่อสลายจุดกดเจ็บก็สามารถนำมาใช้ปิดท้ายในการรักษาได้อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและกระบวนการรักษาจะถูกออกแบบโดยนักกายภาพบำบัด ให้มีความจำเพาะเจาะจงแก่ผู้ป่วยแต่ละท่าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาสูงสุด

| Package Inclusion

 • ปรึกษาและทำหัตถการที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
 • ปรึกษา - ติดตามอาการออนไลน์กับนักกายภาพบำบัดหลังทำหัตถการ 2 ครั้ง ผ่าน B-Healthy Mobile Application Digital Health Platform

  หมายเหตุ:

  *แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่นๆ

    | Health Coach Profile

    ดร.วิลาวัลย์ กันหาชน (ดร.อ้อม)

    Dr.Wilawan Kanhachon (Dr.Aom)

    ความเชี่ยวชาญ:

    • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง รองช้ำ ข้อไหล่ติด และอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกาย

    ประวัติการศึกษา:

    • Doctor of philosophy (Human and Movement Science), Khon Kaen University, Thailand.
    • Master of Science (Physical Therapy), Khon Kaen University, Thailand.
    • Bachelor of Science (Physical therapy), Khon Kaen University, Thailand

    | Destination

    Kosa Hotel & Wellness Center (SHA Plus+)

    250-252 Srichan Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

    Map: https://goo.gl/maps/AYwvF4QikbZg8E4z5

    Terms & Conditions
    • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy Application ที่ระบุในใบ Order Confirmation เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy Online Consultation
    • กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันให้บริการ และแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการในวันเข้ารับบริการ
    • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
    • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
    Cancellation & Refund Policy
    • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
    • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

    หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
    โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
    LINE OA: @bhealthyme

    รักษาออฟฟิศซินโดรม (1-TIME)

    KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
    MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

    • 2,500.00 ฿
     ราคาต่อหน่วย ต่อ 
    ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

    เหลือเพียง 2 เท่านั้น!
    จองเลย
    Package Description

    Package name: โฆษะรักษาออฟฟิศซินโดรม

    Duration: 1 ครั้ง

    คำว่า ออฟฟิซซินโดรม เป็นคำศัพท์ที่ฮอตฮิตในคนไทยวัยทำงาน เนื่องจากเป็นอาการที่พบได้บ่อยมาก โดยเฉพาะในยุคนี้ จนอาจกล่าวว่าเป็น "work from home syndrome"เลยก็ว่าได้ ผู้ป่วยมักเข้ามาปรึกษานักกายภาพบำบัดด้วยอาการปวดบริเวณท้ายทอย ก้านคอ บ่า ไหล่ ไล่ยาวมาจนถึงสะบัก ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่มีอาการปวดศีรษะคล้ายไมเกรนร่วมด้วยเมื่อมีการใช้งานคอบ่าไหล่เป็นเวลานานๆ ซึ่งอาการที่กล่าวมาข้างต้นเกิดจากการที่ผู้ป่วยต้องทำงานในสภาวะที่เลี่ยงไม่ได้ ซ้ำๆอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4-5 ชั่วโมงต่อวัน อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์ ขับรถ และการใช้โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ส่งผลให้กล้ามเนื้อคอและบ่าที่อยู่ทางด้านหลังทำงานหนักเพื่อพยุงให้ศีรษะอยู่ในท่าตั้งตรงเพื่อต้านกับแรงโน้มถ่วงจนเกิดเป็นจุดกดเจ็บ และเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จะนับเป็นอาการปวดเรื้อรังที่มักส่งผลให้เกิดอาการปวดในส่วนอื่นๆของร่างกายด้วยได้

    นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดและรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการใช้เครื่องมือ อาทิ shockwave ในการสลายจุดกดเจ็บ, radiofrequency ด้วยการให้ความร้อนลึกแก่กล้ามเนื้อร่วมกับการยืดและลงหัตถการของนักกายภาพบำบัด ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการยืดเหยียดซึ่งหลักการรักษาจะเป็นไปตามหลัก Treat and test โดยสอบถามอาการความรู้สึกจากผู้ป่วยเป็นหลัก หากผู้ป่วยยังมีอาการลงเหลืออยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใด การใช้ Laser เพื่อสลายจุดกดเจ็บก็สามารถนำมาใช้ปิดท้ายในการรักษาได้อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและกระบวนการรักษาจะถูกออกแบบโดยนักกายภาพบำบัด ให้มีความจำเพาะเจาะจงแก่ผู้ป่วยแต่ละท่าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษาสูงสุด

    | Package Inclusion

    • ปรึกษาและทำหัตถการที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
    • ปรึกษา - ติดตามอาการออนไลน์กับนักกายภาพบำบัดหลังทำหัตถการ 2 ครั้ง ผ่าน B-Healthy Mobile Application Digital Health Platform

     หมายเหตุ:

     *แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่นๆ

       | Health Coach Profile

       ดร.วิลาวัลย์ กันหาชน (ดร.อ้อม)

       Dr.Wilawan Kanhachon (Dr.Aom)

       ความเชี่ยวชาญ:

       • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง รองช้ำ ข้อไหล่ติด และอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกาย

       ประวัติการศึกษา:

       • Doctor of philosophy (Human and Movement Science), Khon Kaen University, Thailand.
       • Master of Science (Physical Therapy), Khon Kaen University, Thailand.
       • Bachelor of Science (Physical therapy), Khon Kaen University, Thailand

       | Destination

       Kosa Hotel & Wellness Center (SHA Plus+)

       250-252 Srichan Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

       Map: https://goo.gl/maps/AYwvF4QikbZg8E4z5

       Terms & Conditions
       • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy Application ที่ระบุในใบ Order Confirmation เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy Online Consultation
       • กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันให้บริการ และแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการในวันเข้ารับบริการ
       • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
       • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
       Cancellation & Refund Policy
       • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
       • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

       หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
       โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
       LINE OA: @bhealthyme

       Customer Reviews

       Based on 1 review
       100%
       (1)
       0%
       (0)
       0%
       (0)
       0%
       (0)
       0%
       (0)
       ภูวนารถ ยกฉวี
       หายปวดไปหลายวัน

       ดีมากเลยหมออ้อมดูแลดีมาก กดจุดได้แม่นยำ น่าจะกลับไปใช้บริการอีกครับ


       เราขอเเนะนำ


       รักษาออฟฟิศซินโดรม (1-TIME)

       Top