รักษาไหล่ติดหายขาด (1-TIME)

Package Description

Package name: รักษาไหล่ติดหายขาด@โฆษะ

Duration: 1 ครั้ง

หากกล่าวถึงอาการไหล่ติดในอดีต เราคงนึกถึงอาชีพแม่บ้านที่ต้องกวาดบ้านในลักษณะท่าทางซ้ำๆ รีดผ้าในท่าทางเดิมๆ หรือแม้กระทั่งเชฟที่ต้องใช้แขนเป็นหลักในการทำครัว แต่ในสังคมปัจจุบันที่ต้องนั่งหน้าคอม งอข้อไหล่และข้อศอกต่อเนื่องกันเวลานาน จนก่อให้เกิดการหดสั้นของกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ หรือที่นักกายภาพบำบัดจะรู้จักในนามของกลุ่มกล้ามเนื้อ Rotator cuff ก็อาจจะทำให้เราตระหนักและตระหนกได้ว่า อาการไหล่ติดแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ไกลตัวเราๆท่านๆเลยแม้แต่น้อยซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ rotator cuff ทำหน้าที่ในการหมุนข้อไหล่ให้มนุษย์สามารถทำกิจวัตรได้อย่างไม่จำกัด แต่เมื่อเราอยู่ในท่าทางซ้ำๆเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะมีการหดสั้นได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ลำบากในระยะแรก ปวดเมื่อเคลื่อนไหวในระยะต่อมาและเลี่ยงการเคลื่อนไหวจนเกิดอาการไหล่ติด และเข้ามาปรึกษานักกายภาพบำบัดในที่สุด

นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดและรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดคลายจุดกดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ พาออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ เอ็น และโครงสร้างต่างๆรอบข้อไหล่ ให้มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งการรักษาภาวะนี้จะอยู่ภายใต้ของหลัก Treat and test คือการรักษาสลับกับการตรวจผลของการรักษาเป็นระยะๆ จนทำให้ผลของการรักษาเป็นที่น่าพอใจทั้งตัวผู้ป่วยและผู้รักษาในเวลาเดียวกัน เนื่องมาจากการออกกำลังกายเพื่อยิดเหยียดมีความสำคัญมากในอาการนี้ ดังนั้น ภายหลังจากการรักษาในแต่ละครั้ง ผู้ป่วยจะได้รับโปรแกรมการออกกำลังกายและยืดเหยียดด้วยตัวเอง เพื่อให้การรักษาเกิดได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงที่ผู้ป่วยไม่ได้มาพบนักกายภาพบำบัด ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้แขนในการทำกิจวัตรอย่างไม่จำกัดได้เร็วขึ้น และเกิดประสิทธิผลของการรักษาสูงสุด

| Package Inclusion

 • ปรึกษาและทำหัตถการที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
 • ปรึกษา - ติดตามอาการออนไลน์กับนักกายภาพบำบัดหลังทำหัตถการ 2 ครั้ง ผ่าน B-Healthy Mobile Application Digital Health Platform

  หมายเหตุ:

  *แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่นๆ

    | Health Coach Profile

    ดร.วิลาวัลย์ กันหาชน (ดร.อ้อม)

    Dr.Wilawan Kanhachon (Dr.Aom)

    ความเชี่ยวชาญ:

    • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง รองช้ำ ข้อไหล่ติด และอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกาย

    ประวัติการศึกษา:

    • Doctor of philosophy (Human and Movement Science), Khon Kaen University, Thailand.
    • Master of Science (Physical Therapy), Khon Kaen University, Thailand.
    • Bachelor of Science (Physical therapy), Khon Kaen University, Thailand

    | Destination

    Kosa Hotel & Wellness Center (SHA Plus+)

    250-252 Srichan Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

    Map: https://goo.gl/maps/AYwvF4QikbZg8E4z5

    Terms & Conditions
    • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy Application ที่ระบุในใบ Order Confirmation เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy Online Consultation
    • กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันให้บริการ และแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการในวันเข้ารับบริการ
    • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
    • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
    Cancellation & Refund Policy
    • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
    • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

    หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
    โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
    LINE OA: @bhealthyme

    รักษาไหล่ติดหายขาด (1-TIME)

    KOSA HOTEL & WELLNESS CENTER
    MUANG KHON KAEN, KHON KAEN

    • 2,500.00 ฿
     ราคาต่อหน่วย ต่อ 
    ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

    เหลือเพียง 1 เท่านั้น!
    จองเลย
    Package Description

    Package name: รักษาไหล่ติดหายขาด@โฆษะ

    Duration: 1 ครั้ง

    หากกล่าวถึงอาการไหล่ติดในอดีต เราคงนึกถึงอาชีพแม่บ้านที่ต้องกวาดบ้านในลักษณะท่าทางซ้ำๆ รีดผ้าในท่าทางเดิมๆ หรือแม้กระทั่งเชฟที่ต้องใช้แขนเป็นหลักในการทำครัว แต่ในสังคมปัจจุบันที่ต้องนั่งหน้าคอม งอข้อไหล่และข้อศอกต่อเนื่องกันเวลานาน จนก่อให้เกิดการหดสั้นของกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่ หรือที่นักกายภาพบำบัดจะรู้จักในนามของกลุ่มกล้ามเนื้อ Rotator cuff ก็อาจจะทำให้เราตระหนักและตระหนกได้ว่า อาการไหล่ติดแท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ไกลตัวเราๆท่านๆเลยแม้แต่น้อยซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อ rotator cuff ทำหน้าที่ในการหมุนข้อไหล่ให้มนุษย์สามารถทำกิจวัตรได้อย่างไม่จำกัด แต่เมื่อเราอยู่ในท่าทางซ้ำๆเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อเหล่านี้ก็จะมีการหดสั้นได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ลำบากในระยะแรก ปวดเมื่อเคลื่อนไหวในระยะต่อมาและเลี่ยงการเคลื่อนไหวจนเกิดอาการไหล่ติด และเข้ามาปรึกษานักกายภาพบำบัดในที่สุด

    นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดและรักษาอาการดังกล่าวได้ด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดคลายจุดกดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ พาออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ เอ็น และโครงสร้างต่างๆรอบข้อไหล่ ให้มีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งการรักษาภาวะนี้จะอยู่ภายใต้ของหลัก Treat and test คือการรักษาสลับกับการตรวจผลของการรักษาเป็นระยะๆ จนทำให้ผลของการรักษาเป็นที่น่าพอใจทั้งตัวผู้ป่วยและผู้รักษาในเวลาเดียวกัน เนื่องมาจากการออกกำลังกายเพื่อยิดเหยียดมีความสำคัญมากในอาการนี้ ดังนั้น ภายหลังจากการรักษาในแต่ละครั้ง ผู้ป่วยจะได้รับโปรแกรมการออกกำลังกายและยืดเหยียดด้วยตัวเอง เพื่อให้การรักษาเกิดได้ตลอดเวลาแม้ในช่วงที่ผู้ป่วยไม่ได้มาพบนักกายภาพบำบัด ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้แขนในการทำกิจวัตรอย่างไม่จำกัดได้เร็วขึ้น และเกิดประสิทธิผลของการรักษาสูงสุด

    | Package Inclusion

    • ปรึกษาและทำหัตถการที่เหมาะสมกับนักกายภาพบำบัด 1 ครั้ง
    • ปรึกษา - ติดตามอาการออนไลน์กับนักกายภาพบำบัดหลังทำหัตถการ 2 ครั้ง ผ่าน B-Healthy Mobile Application Digital Health Platform

     หมายเหตุ:

     *แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าบริการอื่นๆ

       | Health Coach Profile

       ดร.วิลาวัลย์ กันหาชน (ดร.อ้อม)

       Dr.Wilawan Kanhachon (Dr.Aom)

       ความเชี่ยวชาญ:

       • ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลัง รองช้ำ ข้อไหล่ติด และอาการปวดเรื้อรังในส่วนต่างๆของร่างกาย

       ประวัติการศึกษา:

       • Doctor of philosophy (Human and Movement Science), Khon Kaen University, Thailand.
       • Master of Science (Physical Therapy), Khon Kaen University, Thailand.
       • Bachelor of Science (Physical therapy), Khon Kaen University, Thailand

       | Destination

       Kosa Hotel & Wellness Center (SHA Plus+)

       250-252 Srichan Road, Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000

       Map: https://goo.gl/maps/AYwvF4QikbZg8E4z5

       Terms & Conditions
       • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy Application ที่ระบุในใบ Order Confirmation เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy Online Consultation
       • กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันให้บริการ และแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการในวันเข้ารับบริการ
       • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด
       • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
       Cancellation & Refund Policy
       • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
       • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

       หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
       โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
       LINE OA: @bhealthyme


       เราขอเเนะนำ


       รักษาไหล่ติดหายขาด (1-TIME)

       Top