คอร์สดูแลคุณแม่หลังคลอด (Gold) (9-DAY) AT HOME SERVICE

Package Description

Package name: คอร์สดูแลคุณแม่หลังคลอด Gold package

Duration: 9 วัน

(ทีมโค้ชติดตามดูแลเรื่องนมแม่ระยะยาวต่อเนื่อง 2 ปี)

Gold pack (สอนเข้าเต้า 2 วัน +นวดเปิดท่อน้ำนม 2 วัน + อยู่ไฟ 5 วัน)

  | Package Inclusion

  บริการกระตุ้นน้ำนมแรกคลอด

  1. พยาบาลนมแม่สอนเข้าเต้า วันที่ 4 หลังคลอด : 1 ครั้ง (ใช้เวลา 2-3 ชม.)
  2. นวดเปิดท่อน้ำนม/เก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอดวันที่ 4 หลังคลอด : 1 ครั้ง (ใช้เวลา 2-3 ชม.)
  3. พยาบาลนมแม่สอนเข้าเต้า วันที่ 7 หลังคลอด : 1 ครั้ง (หรือขอเปลี่ยนเป็นการนวดเปิดท่อน้ำนมได้แล้วแต่ราย) (ใช้เวลา 2-3 ชม.)
  4. นวดเปิดท่อน้ำนม/เก็บน้ำนมเหลือง/กระตุ้นน้ำนมแรกคลอด วันที่ 15 หลังคลอด : 1 ครั้ง(ใช้เวลา 2-3 ชม.)
  5. อยู่ไฟ 5 วัน

  | Destination

  พื้นที่ที่ให้บริการ: กรุงเทพและปริมณฑล (หากอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดูความเป็นไปได้ในการให้บริการ)

   | Health Coach Profile

   • ศรินทร์ หงษ์สุวงศ์
    แพทย์แผนไทยประยุกต์
   • ณัฐชุดา ยาโน
    พยาบาลนมแม่
   • ชนัญญา อากาศ
    แพทย์แผนไทยผดุงครรภ์
   • จันทร์จิรา กาญจนพันธุ์
    แพทย์แผนไทยผดุงครรภ์
   Terms & Conditions
   • โทรติดต่อเพื่อทำการสอบถามประวัติและเช็คคิวนัดก่อนทำการนัดผ่านระบบ
   • กรณีคุณแม่ฟิควันนัดแล้ว ต้องการเลื่อนนัด สามารถเลื่อนนัดได้ 1 ครั้ง
   • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy application และใส่ Voucher code ที่ระบุใน Order confirmation email เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy online consultation
   Cancellation & Refund Policy
   • คอร์สโปรโมชั่นเมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
   • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (โทร. 0946795502)

   หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
   โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
   LINE OA: @bhealthyme

    คอร์สดูแลคุณแม่หลังคลอด (Gold) (9-DAY) AT HOME SERVICE

    PRONOMMAE
    กรุงเทพฯ​ & ปริมณฑล

    • 25,000.00 ฿
     Unit price per 
    Shipping calculated at checkout.

    Only 0 left!
    Will be in stock after
    Buy
    Package Description

    Package name: คอร์สดูแลคุณแม่หลังคลอด Gold package

    Duration: 9 วัน

    (ทีมโค้ชติดตามดูแลเรื่องนมแม่ระยะยาวต่อเนื่อง 2 ปี)

    Gold pack (สอนเข้าเต้า 2 วัน +นวดเปิดท่อน้ำนม 2 วัน + อยู่ไฟ 5 วัน)

     | Package Inclusion

     บริการกระตุ้นน้ำนมแรกคลอด

     1. พยาบาลนมแม่สอนเข้าเต้า วันที่ 4 หลังคลอด : 1 ครั้ง (ใช้เวลา 2-3 ชม.)
     2. นวดเปิดท่อน้ำนม/เก็บน้ำนมเหลืองแรกคลอดวันที่ 4 หลังคลอด : 1 ครั้ง (ใช้เวลา 2-3 ชม.)
     3. พยาบาลนมแม่สอนเข้าเต้า วันที่ 7 หลังคลอด : 1 ครั้ง (หรือขอเปลี่ยนเป็นการนวดเปิดท่อน้ำนมได้แล้วแต่ราย) (ใช้เวลา 2-3 ชม.)
     4. นวดเปิดท่อน้ำนม/เก็บน้ำนมเหลือง/กระตุ้นน้ำนมแรกคลอด วันที่ 15 หลังคลอด : 1 ครั้ง(ใช้เวลา 2-3 ชม.)
     5. อยู่ไฟ 5 วัน

     | Destination

     พื้นที่ที่ให้บริการ: กรุงเทพและปริมณฑล (หากอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดูความเป็นไปได้ในการให้บริการ)

      | Health Coach Profile

      • ศรินทร์ หงษ์สุวงศ์
       แพทย์แผนไทยประยุกต์
      • ณัฐชุดา ยาโน
       พยาบาลนมแม่
      • ชนัญญา อากาศ
       แพทย์แผนไทยผดุงครรภ์
      • จันทร์จิรา กาญจนพันธุ์
       แพทย์แผนไทยผดุงครรภ์
      Terms & Conditions
      • โทรติดต่อเพื่อทำการสอบถามประวัติและเช็คคิวนัดก่อนทำการนัดผ่านระบบ
      • กรณีคุณแม่ฟิควันนัดแล้ว ต้องการเลื่อนนัด สามารถเลื่อนนัดได้ 1 ครั้ง
      • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy application และใส่ Voucher code ที่ระบุใน Order confirmation email เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy online consultation
      Cancellation & Refund Policy
      • คอร์สโปรโมชั่นเมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี
      • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (โทร. 0946795502)

      หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
      โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
      LINE OA: @bhealthyme


       We Also Recommend


       คอร์สดูแลคุณแม่หลังคลอด (Gold) (9-DAY) AT HOME SERVICE

       Top