Package Description

ชื่อแพ็กเกจ: ปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นออนไลน์กับแพทย์แผนไทยประยุกต์

รายละเอียดแพคเกจ: ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและให้คะแนะนำ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน
เหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่อยากปรึกษาแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทั้งแบบเฉพาะด้านหรือแบบองค์รวม แต่ไม่สะดวกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

ตัวอย่างอาการที่ให้บริการ
-อาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆ เช่น Office syndrome, หัวไหล่ติด, ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น
-ปวดศีรษะไมเกรน เวียนศีรษะบ่อยๆ
-อาการไอ เจ็บคอ ภูมิแพ้เรื้อรัง
-อาการท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก ปวดท้อง
-อาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยาก

| Package inclusion

จำนวนครั้งในการปรึกษา: 2 ครั้ง ประกอบด้วย
-การปรึกษาอาการเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น 1 ครั้ง
-การปรึกษาติดตามอาการและให้คำแนะนำเพิ่มเติม 1 ครั้ง

| Online Consultation

เวลาที่ให้บริการ: 10:00-20:00 น.
ระยะเวลาในการให้คำปรึกษา: 10-30 นาที/ครั้ง
*หมายเหตุ อาจมีการนัดหมายเวลาการให้คำปรึกษาตามความสะดวกของแพทย์และคนไข้

| Health coach Profile

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช
แพทย์แผนไทยประยุกต์

ความถนัดเฉพาะทาง: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประวัติการศึกษาและใบประกาศนียบัตร: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:
-แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
-คลินิกส่วนตัว (ปัจจุบัน)
ภาษาที่ให้บริการ: ไทย, อังกฤษพท.ป.วริษฐา ก้าวสัมพันธ์
แพทย์แผนไทยประยุกต์

ความถนัดเฉพาะทาง: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประวัติการศึกษา:
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน:
- แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์แผนไทยปฏิบัติการที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (ปัจจุบัน)

Term & Condition
 • คอร์สนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ใช่การตรวจโรค หากเกิดความไม่สบายใดๆขึ้น กรุณาแจ้งให้ทางผู้ให้บริการทราบโดยทันที หากความไม่สบายที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง โปรดติดต่อโรงพยาบาลหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด
 • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy application และใส่ Voucher code ที่ระบุใน Order confirmation email เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy online consultation
Cancellation & Refund Policy
 • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
LINE OA: @bhealthyme

ไขข้อสงสัยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์

(10-30 นาที/ครั้ง)

ATM.Dr. Thananpot, ATM.Dr. Waristha
Online Consultation

 • 690.00 ฿
  Unit price per 
Shipping calculated at checkout.

Only 987 left!
Add to cart
Package Description

ชื่อแพ็กเกจ: ปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นออนไลน์กับแพทย์แผนไทยประยุกต์

รายละเอียดแพคเกจ: ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและให้คะแนะนำ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน
เหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่อยากปรึกษาแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายทั้งแบบเฉพาะด้านหรือแบบองค์รวม แต่ไม่สะดวกไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

ตัวอย่างอาการที่ให้บริการ
-อาการเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆ เช่น Office syndrome, หัวไหล่ติด, ข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น
-ปวดศีรษะไมเกรน เวียนศีรษะบ่อยๆ
-อาการไอ เจ็บคอ ภูมิแพ้เรื้อรัง
-อาการท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก ปวดท้อง
-อาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยาก

| Package inclusion

จำนวนครั้งในการปรึกษา: 2 ครั้ง ประกอบด้วย
-การปรึกษาอาการเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้น 1 ครั้ง
-การปรึกษาติดตามอาการและให้คำแนะนำเพิ่มเติม 1 ครั้ง

| Online Consultation

เวลาที่ให้บริการ: 10:00-20:00 น.
ระยะเวลาในการให้คำปรึกษา: 10-30 นาที/ครั้ง
*หมายเหตุ อาจมีการนัดหมายเวลาการให้คำปรึกษาตามความสะดวกของแพทย์และคนไข้

| Health coach Profile

พท.ป. ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช
แพทย์แผนไทยประยุกต์

ความถนัดเฉพาะทาง: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประวัติการศึกษาและใบประกาศนียบัตร: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน:
-แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
-คลินิกส่วนตัว (ปัจจุบัน)
ภาษาที่ให้บริการ: ไทย, อังกฤษพท.ป.วริษฐา ก้าวสัมพันธ์
แพทย์แผนไทยประยุกต์

ความถนัดเฉพาะทาง: การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม, การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประวัติการศึกษา:
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการทำงาน:
- แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทย์แผนไทยปฏิบัติการที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (ปัจจุบัน)

Term & Condition
 • คอร์สนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ใช่การตรวจโรค หากเกิดความไม่สบายใดๆขึ้น กรุณาแจ้งให้ทางผู้ให้บริการทราบโดยทันที หากความไม่สบายที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง โปรดติดต่อโรงพยาบาลหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด
 • เมื่อทำการซื้อเรียบร้อยแล้ว กรุณา Download B-Healthy application และใส่ Voucher code ที่ระบุใน Order confirmation email เพื่อเข้าสู่ระบบ B-Healthy online consultation
Cancellation & Refund Policy
 • เมื่อซื้อแล้วไม่รับคืนคอร์สทุกกรณี
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย วัน มิฉะนั้น จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย B-Healthy ที่ sales@b-healthy.me 
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.) 
LINE OA: @bhealthyme


We Also Recommend


ไขข้อสงสัยกับแพทย์แผนไทยประยุกต์

(10-30 นาที/ครั้ง)

Top