ศาสตร์การรักษาควบคู่ไทยจีน

(90 นาที)

รายละเอียดแพ็กเกจ 

แพ็กเกจศาสตร์การรักษาควบคู่ไทยจีน เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาควบคู่กันโดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยผสมผสานกับศาสตร์แพทย์แผนจีน โดยเริ่มจากการประเมินกล้ามเนื้อ และใช้การนวดแก้อาการโดยแพทย์แผนไทย (Therapeutic massage) เพื่อคลายกล้ามเนื้อตามจุดกดเจ็บ (Trigger point) หรือลำกล้ามเนื้อที่แข็งตึง (Taut band) จากนั้นจะการใช้ฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน (Acupuncture) เพื่อคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก ปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือดและลมปราณในร่างกาย เมื่อดูแลกล้ามเนื่อเสร็จ ต่อด้วยการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย เพื่อปรับให้ร่างกายมีความสมดุลทั้งซ้ายและขวาของร่างกาย ปรับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อกระดูก ให้อยู่ในสภาพปกติ ต่อด้วยการครอบแก้ว (cupping therapy) ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นอย่างมาก หลอดเลือดฝอยขยายตัวขึ้นนำมาสู่การที่เนื้อเยื่อได้รับเลือดออกซิเจนมากขึ้น กระบวนการซ่อมแซมจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 90 นาที
 • ตรวจร่างกาย ปรึกษาและติดตามอาการกับโค้ชสุขภาพ
 • นวดไทยเพื่อการรักษาแบบฉบับชีวารักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์
 • ครอบแก้วแบบฉบับชีวารักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์
 • ฝังเข็มแบบฉบับชีวารักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์
 • นวดกัวซาหรือทุยหนา (ตามความเหมาะสม)
 • นวดปรับโครงสร้างร่างกายแบบฉบับชีวารักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์

| Health & Wellness Coach Profile

ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช
(โค้ชมะพร้าว)

แพทย์แผนไทยประยุกต์

กรชนก เรืองศรี
(โค้ชเหม่ย)

แพทย์แผนจีน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจองคิวก่อนเข้ารับบริการ โทร (66) 62-225-6692
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถนำไปแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย ชีวารักษ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ ที่ chivarak.reservation@b-healthy.me
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 10:00-20:00)
LINE OA: @bhealthyme

 

ศาสตร์การรักษาควบคู่ไทยจีน

(90 นาที)

เอซ ออฟ หัวหิน
หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์

 • 2,150.00 ฿
  ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

เหลือเพียง 198 เท่านั้น!
จองเลย
รายละเอียดแพ็กเกจ 

แพ็กเกจศาสตร์การรักษาควบคู่ไทยจีน เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาควบคู่กันโดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยผสมผสานกับศาสตร์แพทย์แผนจีน โดยเริ่มจากการประเมินกล้ามเนื้อ และใช้การนวดแก้อาการโดยแพทย์แผนไทย (Therapeutic massage) เพื่อคลายกล้ามเนื้อตามจุดกดเจ็บ (Trigger point) หรือลำกล้ามเนื้อที่แข็งตึง (Taut band) จากนั้นจะการใช้ฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน (Acupuncture) เพื่อคลายกล้ามเนื้อชั้นลึก ปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือดและลมปราณในร่างกาย เมื่อดูแลกล้ามเนื่อเสร็จ ต่อด้วยการนวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย เพื่อปรับให้ร่างกายมีความสมดุลทั้งซ้ายและขวาของร่างกาย ปรับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อกระดูก ให้อยู่ในสภาพปกติ ต่อด้วยการครอบแก้ว (cupping therapy) ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดบริเวณนั้นอย่างมาก หลอดเลือดฝอยขยายตัวขึ้นนำมาสู่การที่เนื้อเยื่อได้รับเลือดออกซิเจนมากขึ้น กระบวนการซ่อมแซมจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

| แพ็กเกจนี้ประกอบด้วย

 90 นาที
 • ตรวจร่างกาย ปรึกษาและติดตามอาการกับโค้ชสุขภาพ
 • นวดไทยเพื่อการรักษาแบบฉบับชีวารักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์
 • ครอบแก้วแบบฉบับชีวารักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์
 • ฝังเข็มแบบฉบับชีวารักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์
 • นวดกัวซาหรือทุยหนา (ตามความเหมาะสม)
 • นวดปรับโครงสร้างร่างกายแบบฉบับชีวารักษ์เวลเนสเซ็นเตอร์

| Health & Wellness Coach Profile

ธนัญพจน์ รุจินันท์พาณิช
(โค้ชมะพร้าว)

แพทย์แผนไทยประยุกต์

กรชนก เรืองศรี
(โค้ชเหม่ย)

แพทย์แผนจีน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจองคิวก่อนเข้ารับบริการ โทร (66) 62-225-6692
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
 • ผลลัพธ์ของการรักษาขึ้นอยู่ของแต่ละบุคคล
นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถนำไปแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • หากต้องการเลื่อนการนัดหมาย ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง มิฉะนั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อทีมขาย ชีวารักษ์ เวลเนส เซ็นเตอร์ ที่ chivarak.reservation@b-healthy.me
โทรศัพท์: (66) 62-225-6692 (ให้บริการตั้งแต่ 10:00-20:00)
LINE OA: @bhealthyme

 


เราขอเเนะนำ


ศาสตร์การรักษาควบคู่ไทยจีน

(90 นาที)

Top